„Domnule Prefect,

Subsemnata Obște a Moșnenilor Pântești-Stănești compusă din cetele moșnenești: Drăjneni, Ogretineni, Comișei, Izvoranni, Cereșeani, Măneceni, Homorîceni, Teișeneni, Pântești, Gârbești, Bolânești, Dorobanți, etc. cu sediul principal în Drajna de Sus și cu cel secundar în comunele: Drajna de jos, Ogretini, Izvoarele, Cerașul, Mäneciul-Ungureni, Homorîciu, Teișani, Vălenii de Munte, Ploești, etc. jud. Prahova, prin mai jos semnații delegați ai zișilor moșneni înumăraând 5.000 capi de familie, avem onoarea a vă aduce la cunoștiință urmatoarele:

În anul 1910, luna Februarie răposata Elena Cretzulescu din București cu tot energicul protest al fruntașilor nostrii vinde în exploatare fără nici un drept lui Nicolae Severin nouă munți cu păduri seculare proprietatea noastră exclusivă, situați în Răsăritul Teleajenului Mic, vechea Frontieră și Moșnenii Chiojdenni Bătraneni: mai apoi N. Severin, Lalu & Strachhi ajutați de domnul Stelian Popescu dau ființă ”societatii anonime Drajna”.

În timpul răsboiului național și pe când ne aflam sub focul tunurilor și mitralierelor, reprezentanții acestei societăți stau unii pitulați la partea sedentară și alții în teritoriul ocupat de dușmani, aceștia facând să fie condamnat la moarte primarul român din Măneciul Ungureni pentru că înlesnise la trei ofiteri români trecerea frontului nemțesc spre Moldova, iar munții noștrii să poată fi prădați de pădurile seculare ce-i acopereau.

Cu ajutorul administratorului societății Drajna, numit Weissman și prin rechiziții forțate la fabricile industriale române, trupele nemțești instalează complect actuala fabrică de cherestea din Drajna din Măneciul Ungureni, construind totodata și tot cu material de rechiziție decauville-ul de pe Telejenel pe distanta de circa 22 km.

Jaful pădurilor noastre începand, noi pe deoparte am protestat la Ministerul Agriculturii și Domeniilor, cerand zadarnic ancheta, iar pe dealta am sezizat instanțele în drept unde găsim pendinte cu judecata după cum dovedim cu dosarul Comisiei Silvice Jud. Vălenii de Munte, Nr. 1683/24 și cu ajutorul Trib. Ilfov Secția III-a C. Q. Nr. 443/927 cu termene la 8 Octombrie și 21 Octombrie a. c.

În timpul judecării proceselor noastre autoarea soc. Drajna anume Elena Cretzulescu a ipotecat cei nouă munți ai noștrii la diferite bănci din București în frunte cu Banca de Scout Română.

La termene, doamna debitoare ne achitanduși datoriile, Trib. Ilfov a dispus scoaterea în vânzare prin licitație publică a munților nostri. Noi moșneni declarând contestație la această vânzare, Trib. Ilfov S. Notariat ne-a admis-o pronuțând în favoarea noastră sentința 62/927, care stabileste că doamna Elena Cretzulescu nu posedă drepturi determinate și indivize.

Ca atare jaful acestei societăți apare ca o vajnică provocație la adresa noastră.

Pentru liniștirea spiritelor noastre, profund turburate și pentru preînlăturarea perturbațiunilor provocatorii ale soc. Drajna vă rugăm să binevoiți ca având în vedere titlurile noastre de proprietate exclusiva asupra tuturor munților noștri din plaiul Teleajenului, cuprinsi în hrisoavele lui Neagoe Basarab leat 1517 al lui Constantin Mavrocordat leat 1737, în sentința 62/927 mai sus menționată acte recunoscute și de soc. Drajna prin contestația Reg. Trib. Prahova S. I. sub Nr. 47830/934 s-a intervenit pe lângă Onor. Ministerul de Interne ca la rând să intervină la cel de Domenii pentru a se coborâ de îndată în mijlocul postru și a ancheta starea de spirit din localitate a moșnenilor nostrii, luând în consecință măsuri extra urgente de suspendare a exploatărilor soc. Drajna, în baza art. 51 al. 3 din Legea Codului Silvic care glăsuește: Pân-ă la pronunțarea Justiției Ministerul Domeniilor va opri exploatarea, fără a se putea formula vreo cerere de despagubiri contra Statului, sub niciun motiv".

În speranța ca Dvs. veți pleca urechea la justa și legala noastră plângere, suntem ai Domniei Voastre prea supuși și prea plecați servi.

(ss) N. I. Popescu președintele obștei (urmează mii de iscălituri și puneri de deget ale moșnenilor).”1)


1)
Jos laba de pe tricolor - demascarea lui Stelian Popescu - Victor Eftimiu
Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
Poți scrie un comentariu dacă ești logat pe Enciclopedia Drajna.
  • textul_plangerei_adresate_prefecturei_prahova_de_catre_obstea_mosnenilor_drajneni
  • Ultima modificare: 2021/11/30 13:30
  • de către cristian