TAG: ravas

Vel Vornicul arată prin anaforă că Barbul și Marco din Drajna (Jud. Saac) se plâng contra lui Toma și Nicolae Mirețul din Prejmer (Transilvania) că le-au luat niște cai și i-au dus peste munți 2019/02/16 15:21 Cristian , , ,
Răvaș privind hotarele moșiilor moșnenilor Cătuneni și Ogretineni 2019/02/16 15:02 Cristian , , , ,
Vlad Vodă Călugărul scrie brașovenilor ca să înapoieze lui Nicula și Manglavit 450 berbeci, cumpărați din Țara Moldovei, care au fost tâlhăriți la Drajna 2019/10/01 00:38 Cristian R. ,
Zapisul lui Chirtop iuzbașa prin care își vinde partea lui de moșie din Stănești și Cătunul 2019/03/19 18:56 Cristian , , ,
Zapisul prin care Nenciul și Jidul din Drajna, cu feciorii, pun zălog partea lor de moșie lui Neacșul Dorobantul din Văleni 2019/06/08 15:24 Cristian , ,
Zapis de donație a mănăstirei Bradul scris de Constantin Filipescu pentru soacra sa Arghira Mihalcea 2019/06/05 22:01 Cristian , , , ,
Zapis către Moise Pănculescu pentru o livadă de pruni 2020/01/18 16:30 Cristian R. , , ,
Foaie de zestre a Joiței din Ogretin 2020/01/18 15:58 Cristian R. , , , ,
Nan și Răducul din Drajna se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic 2019/02/16 14:54 Cristian , , ,
Maria Călugărița vinde lui Hrizea Mare Vornic locuri în Drajna 2019/02/15 17:09 Cristian , , ,
Zapis dare în arendă o livadă din Drajna de Sus 2019/09/09 15:10 Cristian R. , , , ,
Sătenii din Drajna vând ocini, iar unii se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic 2019/02/15 17:04 Cristian , , , ,
8 megieși din Drajna de Jos cer dreptate voievodului pentru o moară situată pe hotarul Stăneștilor 2019/09/09 14:41 Cristian R. , , , , ,
Megieși din Drajna și Costeni se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic 2019/02/16 14:52 Cristian , , ,
Zapis de cerere împrumut al lui Matache Nicolăescu către Moise Pănculescu 2020/01/18 14:35 Cristian R. , , ,
Diata lui Stan Păntea, prin care își împarte averea către fii și lămurește situația unei vii zălogite Logof. Stoica 2019/03/19 19:31 Cristian , , , , ,
Zapisul megieșilor din satul Drajna și Stănești către jupân Hriza vel vornic 2019/10/29 19:32 Cristian R. , , , ,
Vlad Cel Tânăr Voievod întărește Mariei, fiica lui Alăman, delniță la Stănești 2019/02/19 17:55 Cristian ,
Foie de zestre a ficii nostre Paraschiva pe cele ce-i dau parte din casă, din lucruri mişcătoare şi nemişcătoare 2020/01/18 13:59 Cristian R. , , ,
Zapis - Anafură - Departamentul al 2-lea arată prin anaforă că Mircea Pârcălabu din Drajna (jud. Saac) reclamă că ispravnicul Enache Rahtivanu a cerut și încasat darea de 40 de taleri de care satul fusese scăzut 2019/02/21 19:01 Cristian , , ,
Anca și fiul ei Mircea vând lui Hrizea Mare Vornic ocina lor din Drajna 2019/02/16 14:48 Cristian , , ,
Gheorghe Golescu (Iordache) către domnitorul Şuţu, pentru rezolvarea litigiului moşiei Leurdeni; Răspunsul domnitorului şi cercetarea pe teren făcută de trimisul domnului, Alexandru Filipescu 2019/11/04 01:00 Cristian R. , , , ,
„Dineu sin Ceauş Gheorghe" iea în arendă de la Pitarul Moise Pănculescu „lazul de la Bătuta” 2020/01/18 15:17 Cristian R. , , , ,
Jalbă a lui Moise Pănculescu către judecătoria județului Prahova 2020/01/18 14:53 Cristian R. , , , , ,
Listă cu persoane din Ogretin din anul 1855 2020/01/18 15:33 Cristian R. , , ,
Tudorică din Drajna de Sus vinde lui jupân Pancu ot Văleni un iaz de fân din hotarul Groapa Părului 2020/01/17 22:43 Cristian R. , , ,
Zapisul de vânzare a părții lor de moșie din Drajna a lui Constandin sin Oanii şi femeia lui Voica şi fiiilor către Albul pe 25 1/2 taleri 2019/05/06 18:16 Cristian , ,
Foaie de învoială între Popa Ene și Ene sin Pană Comişăl cu Niculai Comișăl pentru un loc de moșie în Ogretin 2020/01/18 00:01 Cristian R. , , , , ,
Creare de „emanet" pentru ”dum
nealui logft. Moise Pănculescul”, cu mărturia ”unui 
clăcaş din Tabaci” 2020/01/18 13:21 Cristian R. , , , ,
Mai mulți megieși din Chiojd, Drajna, Stănești și Nucet se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic 2019/02/16 14:57 Cristian , , , ,
Zapis prin care Mihăilă feciorul Aldei din Drajna se vinde rumân lui Radul vel Comis pe preț de 50 ughi 2021/01/24 13:47 Cristian R. , ,
Zapis de împrumut între Radu sin Stati Gurău ot Ogretin și Panca ot Văleni 2020/01/18 00:17 Cristian R. , , ,
Jalba lui Panca neguțătorul, de la Divanul Domnesc, prin care feciorii lui Voicul Comișăl sunt chemați la judecată pentru moșia Ogretin 2020/01/17 23:02 Cristian R. , , , , , ,
Zapisul prin care Dragomir iuzbașa din Văleni vinde lui Stan Dorobantul din Teișani o vie în dealul Nucetului 2019/06/09 15:41 Cristian , ,
Moșnenii ogretinesti încuviințează unchiașului Dumitru Ungureanu să facă o curătură în pădurea Ursoaia, plătind dijmă bisericii opt taleri anual. 2019/06/08 16:09 Cristian , , , , , ,
Stan I Mihaiu vinde lui Mihaiu Bolîn moșie în hotarul Cătunului 2019/02/19 18:02 Cristian , , , ,