TAG: [ravas

Vel Vornicul arată prin anaforă că Barbul și Marco din Drajna (Jud. Saac) se plâng contra lui Toma și Nicolae Mirețul din Prejmer (Transilvania) că le-au luat niște cai și i-au dus peste munți2019/02/16 15:21Cristian, , ,
Răvaș privind hotarele moșiilor moșnenilor Cătuneni și Ogretineni2019/02/16 15:02Cristian, , , ,
Vlad Vodă Călugărul scrie brașovenilor ca să înapoieze lui Nicula și Manglavit 450 berbeci, cumpărați din Țara Moldovei, care au fost tâlhăriți la Drajna2019/10/01 00:38Cristian R.,
Zapisul lui Chirtop iuzbașa prin care își vinde partea lui de moșie din Stănești și Cătunul2019/03/19 18:56Cristian, , ,
Zapisul prin care Nenciul și Jidul din Drajna, cu feciorii, pun zălog partea lor de moșie lui Neacșul Dorobantul din Văleni2019/06/08 15:24Cristian, ,
Zapis de donație a mănăstirei Bradul scris de Constantin Filipescu pentru soacra sa Arghira Mihalcea2019/06/05 22:01Cristian, , , ,
Zapis către Moise Pănculescu pentru o livadă de pruni2020/01/18 16:30Cristian R., , ,
Foaie de zestre a Joiței din Ogretin2020/01/18 15:58Cristian R., , , ,
Nan și Răducul din Drajna se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic2019/02/16 14:54Cristian, , ,
Maria Călugărița vinde lui Hrizea Mare Vornic locuri în Drajna2019/02/15 17:09Cristian, , ,
Zapis dare în arendă o livadă din Drajna de Sus2019/09/09 15:10Cristian R., , , ,
Sătenii din Drajna vând ocini, iar unii se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic2019/02/15 17:04Cristian, , , ,
8 megieși din Drajna de Jos cer dreptate voievodului pentru o moară situată pe hotarul Stăneștilor2019/09/09 14:41Cristian R., , , , ,
Megieși din Drajna și Costeni se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic2019/02/16 14:52Cristian, , ,
Zapis de cerere împrumut al lui Matache Nicolăescu către Moise Pănculescu2020/01/18 14:35Cristian R., , ,
Diata lui Stan Păntea, prin care își împarte averea către fii și lămurește situația unei vii zălogite Logof. Stoica2019/03/19 19:31Cristian, , , , ,
Zapisul megieșilor din satul Drajna și Stănești către jupân Hriza vel vornic2019/10/29 19:32Cristian R., , , ,
Vlad Cel Tânăr Voievod întărește Mariei, fiica lui Alăman, delniță la Stănești2019/02/19 17:55Cristian,
Foie de zestre a ficii nostre Paraschiva pe cele ce-i dau parte din casă, din lucruri mişcătoare şi nemişcătoare2020/01/18 13:59Cristian R., , ,
Zapis - Anafură - Departamentul al 2-lea arată prin anaforă că Mircea Pârcălabu din Drajna (jud. Saac) reclamă că ispravnicul Enache Rahtivanu a cerut și încasat darea de 40 de taleri de care satul fusese scăzut2019/02/21 19:01Cristian, , ,
Anca și fiul ei Mircea vând lui Hrizea Mare Vornic ocina lor din Drajna2019/02/16 14:48Cristian, , ,
Gheorghe Golescu (Iordache) către domnitorul Şuţu, pentru rezolvarea litigiului moşiei Leurdeni; Răspunsul domnitorului şi cercetarea pe teren făcută de trimisul domnului, Alexandru Filipescu2019/11/04 01:00Cristian R., , , ,
„Dineu sin Ceauş Gheorghe" iea în arendă de la Pitarul Moise Pănculescu „lazul de la Bătuta”2020/01/18 15:17Cristian R., , , ,
Jalbă a lui Moise Pănculescu către judecătoria județului Prahova2020/01/18 14:53Cristian R., , , , ,
Listă cu persoane din Ogretin din anul 18552020/01/18 15:33Cristian R., , ,
Tudorică din Drajna de Sus vinde lui jupân Pancu ot Văleni un iaz de fân din hotarul Groapa Părului2020/01/17 22:43Cristian R., , ,
Zapisul de vânzare a părții lor de moșie din Drajna a lui Constandin sin Oanii şi femeia lui Voica şi fiiilor către Albul pe 25 1/2 taleri2019/05/06 18:16Cristian, ,
Foaie de învoială între Popa Ene și Ene sin Pană Comişăl cu Niculai Comișăl pentru un loc de moșie în Ogretin2020/01/18 00:01Cristian R., , , , ,
Creare de „emanet" pentru ”dum
nealui logft. Moise Pănculescul”, cu mărturia ”unui 
clăcaş din Tabaci”2020/01/18 13:21Cristian R., , , ,
Mai mulți megieși din Chiojd, Drajna, Stănești și Nucet se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic2019/02/16 14:57Cristian, , , ,
Zapis prin care Mihăilă feciorul Aldei din Drajna se vinde rumân lui Radul vel Comis pe preț de 50 ughi2021/01/24 13:47Cristian R., ,
Zapis de împrumut între Radu sin Stati Gurău ot Ogretin și Panca ot Văleni2020/01/18 00:17Cristian R., , ,
Jalba lui Panca neguțătorul, de la Divanul Domnesc, prin care feciorii lui Voicul Comișăl sunt chemați la judecată pentru moșia Ogretin2020/01/17 23:02Cristian R., , , , , ,
Zapisul prin care Dragomir iuzbașa din Văleni vinde lui Stan Dorobantul din Teișani o vie în dealul Nucetului2019/06/09 15:41Cristian, ,
Moșnenii ogretinesti încuviințează unchiașului Dumitru Ungureanu să facă o curătură în pădurea Ursoaia, plătind dijmă bisericii opt taleri anual.2019/06/08 16:09Cristian, , , , , ,
Stan I Mihaiu vinde lui Mihaiu Bolîn moșie în hotarul Cătunului2019/02/19 18:02Cristian, , , ,