TAG: ogretin

Răvaș privind hotarele moșiilor moșnenilor Cătuneni și Ogretineni 2019/02/16 15:02 Cristian , , , ,
Zapis către Moise Pănculescu pentru o livadă de pruni 2020/01/18 16:30 Cristian R. , , ,
Foaie de zestre a Joiței din Ogretin 2020/01/18 15:58 Cristian R. , , , ,
Sătenii din Drajna vând ocini, iar unii se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic 2019/02/15 17:04 Cristian , , , ,
Vlad Călugărul consfințea unui anume Stângaciu jumătate din Ogretin și o stână în Tătarul iar lui Stan Costișatul și fratelui său Vlaicu, cealaltă jumătate din Ogretin și o stână la Clăbucet 2019/10/01 00:27 Cristian R. , , , ,
Membrii familiei Comişălu vînd lui Panco neguţătorul ot Văleni, părţile lor din muntele Tătarul cel mare 2020/01/17 23:26 Cristian R. , , , ,
Zapis de cerere împrumut al lui Matache Nicolăescu către Moise Pănculescu 2020/01/18 14:35 Cristian R. , , ,
Diata lui Stan Păntea, prin care își împarte averea către fii și lămurește situația unei vii zălogite Logof. Stoica 2019/03/19 19:31 Cristian , , , , ,
Foie de zestre a ficii nostre Paraschiva pe cele ce-i dau parte din casă, din lucruri mişcătoare şi nemişcătoare 2020/01/18 13:59 Cristian R. , , ,
„Dineu sin Ceauş Gheorghe" iea în arendă de la Pitarul Moise Pănculescu „lazul de la Bătuta” 2020/01/18 15:17 Cristian R. , , , ,
Jalbă a lui Moise Pănculescu către judecătoria județului Prahova 2020/01/18 14:53 Cristian R. , , , , ,
Listă cu persoane din Ogretin din anul 1855 2020/01/18 15:33 Cristian R. , , ,
Vînzare la Ogretin: „hotarul megiiaşăscu” şi „hotarul boerescu”, Voicu Popa 2020/01/18 14:11 Cristian R. ,
Foaie de învoială între Popa Ene și Ene sin Pană Comişăl cu Niculai Comișăl pentru un loc de moșie în Ogretin 2020/01/18 00:01 Cristian R. , , , , ,
Creare de „emanet" pentru ”dum
nealui logft. Moise Pănculescul”, cu mărturia ”unui 
clăcaş din Tabaci” 2020/01/18 13:21 Cristian R. , , , ,
Alexandru Coconul Voievod întărește lui Iordachi sluger, satul Glăvănești, părți din satele Cozleci, Bărcănești și Ogretin, precum și doi țigani 2019/02/19 13:35 Cristian , ,
Zapis de împrumut între Radu sin Stati Gurău ot Ogretin și Panca ot Văleni 2020/01/18 00:17 Cristian R. , , ,
Jalba lui Panca neguțătorul, de la Divanul Domnesc, prin care feciorii lui Voicul Comișăl sunt chemați la judecată pentru moșia Ogretin 2020/01/17 23:02 Cristian R. , , , , , ,
Moșnenii ogretinesti încuviințează unchiașului Dumitru Ungureanu să facă o curătură în pădurea Ursoaia, plătind dijmă bisericii opt taleri anual. 2019/06/08 16:09 Cristian , , , , , ,
Stan I Mihaiu vinde lui Mihaiu Bolîn moșie în hotarul Cătunului 2019/02/19 18:02 Cristian , , , ,
Bătălia de la Ogretin din 13 septembrie 1602 2019/02/16 15:41 Cristian , , , ,
Biserica Sfântul Dumitru - Ogretin 2019/02/27 12:15 Cristian , , ,
Biserica veche ”Sf. Paraschiva” din Ogretin 2019/02/18 13:00 Cristian , , , , ,
Căminul cultural Ogretin 2019/05/24 19:23 Cristian ,
Casa Alexandrina Tatai 2021/04/01 19:11 Cristian R. ,
Casa Aneta Rădulescu 2021/04/01 19:05 Cristian R. ,
Casa Dumitru Rădulescu 2021/04/01 19:03 Cristian R. ,
Casa Eduard Tănase 2021/04/01 18:33 Cristian R. ,
Casa Elisabeta Pântea 2021/04/01 19:21 Cristian R. ,
Casa Gențiana Mihăilescu 2021/04/01 18:29 Cristian R. ,
Casa Ioana şi Elena Comişel 2021/04/01 18:58 Cristian R. ,
Casa Nicolae Moisescu 2021/04/01 19:08 Cristian R. ,
Casa Olimpia Apostolescu 2021/04/01 19:16 Cristian R. ,
Cruce de piatră I Ogretin 2019/06/26 16:51 Cristian , , ,
Cruce de piatră II Ogretin 2019/06/26 16:51 Cristian , ,
Cruce de piatră III Ogretin 2019/06/26 16:52 Cristian , ,
Cruce de piatră IV Ogretin 2020/01/14 18:05 Cristian R. , ,
Cruce de piatră V Ogretin 2020/01/14 18:12 Cristian R. , ,
Crucea de lemn de la Fântână - Ogretin (monument pierdut) 2019/06/26 16:17 Cristian , , ,
Georgescu Alexandru 2019/02/19 18:20 Cristian ,
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Ţării Românești, pentru Nicula, Stan, Stanciul ș.a. 2019/02/19 17:57 Cristian , ,
Hrisovul lui Radu Șerban, din 29 ianuarie 1604, prin care cinsfințea stăpânirea lui Radu și Preda Buzescu asupra Târgu Jiului 2019/02/16 15:49 Cristian , , ,
Hrisov de vânzare - extras 2020/01/18 16:40 Cristian R. , , , ,
Dealul Leurdeanu 2019/08/10 21:08 Cristian ,
Monumentul Comemorativ al Eroilor din Ogretin 2020/01/14 22:37 Cristian R. ,
Ogretin 2019/02/13 21:23 Cristian , , , , , ,
Familia Pânteștilor 2019/03/13 20:02 Cristian , , , , ,
Pârâul Ogretineanca 2019/02/19 21:47 Cristian ,
Râul Ogretin 2019/02/19 16:01 Cristian
Școala Gimnazială Ogretin 2019/02/25 22:16 Cristian , ,
Dealul Teiului 2019/02/19 15:31 Cristian , ,