TAG: ogretin

Răvaș privind hotarele moșiilor moșnenilor Cătuneni și Ogretineni2019/02/16 15:02Cristian, , , ,
Zapis către Moise Pănculescu pentru o livadă de pruni2020/01/18 16:30Cristian R., , ,
Foaie de zestre a Joiței din Ogretin2020/01/18 15:58Cristian R., , , ,
Sătenii din Drajna vând ocini, iar unii se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic2019/02/15 17:04Cristian, , , ,
Vlad Călugărul consfințea unui anume Stângaciu jumătate din Ogretin și o stână în Tătarul iar lui Stan Costișatul și fratelui său Vlaicu, cealaltă jumătate din Ogretin și o stână la Clăbucet2019/10/01 00:27Cristian R., , , ,
Membrii familiei Comişălu vînd lui Panco neguţătorul ot Văleni, părţile lor din muntele Tătarul cel mare2020/01/17 23:26Cristian R., , , ,
Zapis de cerere împrumut al lui Matache Nicolăescu către Moise Pănculescu2020/01/18 14:35Cristian R., , ,
Diata lui Stan Păntea, prin care își împarte averea către fii și lămurește situația unei vii zălogite Logof. Stoica2019/03/19 19:31Cristian, , , , ,
Foie de zestre a ficii nostre Paraschiva pe cele ce-i dau parte din casă, din lucruri mişcătoare şi nemişcătoare2020/01/18 13:59Cristian R., , ,
„Dineu sin Ceauş Gheorghe" iea în arendă de la Pitarul Moise Pănculescu „lazul de la Bătuta”2020/01/18 15:17Cristian R., , , ,
Jalbă a lui Moise Pănculescu către judecătoria județului Prahova2020/01/18 14:53Cristian R., , , , ,
Listă cu persoane din Ogretin din anul 18552020/01/18 15:33Cristian R., , ,
Vînzare la Ogretin: „hotarul megiiaşăscu” şi „hotarul boerescu”, Voicu Popa2020/01/18 14:11Cristian R.,
Foaie de învoială între Popa Ene și Ene sin Pană Comişăl cu Niculai Comișăl pentru un loc de moșie în Ogretin2020/01/18 00:01Cristian R., , , , ,
Creare de „emanet" pentru ”dum
nealui logft. Moise Pănculescul”, cu mărturia ”unui 
clăcaş din Tabaci”2020/01/18 13:21Cristian R., , , ,
Alexandru Coconul Voievod întărește lui Iordachi sluger, satul Glăvănești, părți din satele Cozleci, Bărcănești și Ogretin, precum și doi țigani2019/02/19 13:35Cristian, ,
Zapis de împrumut între Radu sin Stati Gurău ot Ogretin și Panca ot Văleni2020/01/18 00:17Cristian R., , ,
Jalba lui Panca neguțătorul, de la Divanul Domnesc, prin care feciorii lui Voicul Comișăl sunt chemați la judecată pentru moșia Ogretin2020/01/17 23:02Cristian R., , , , , ,
Moșnenii ogretinesti încuviințează unchiașului Dumitru Ungureanu să facă o curătură în pădurea Ursoaia, plătind dijmă bisericii opt taleri anual.2019/06/08 16:09Cristian, , , , , ,
Stan I Mihaiu vinde lui Mihaiu Bolîn moșie în hotarul Cătunului2019/02/19 18:02Cristian, , , ,
Bătălia de la Ogretin din 13 septembrie 16022019/02/16 15:41Cristian, , , ,
Biserica Sfântul Dumitru - Ogretin2019/02/27 12:15Cristian, , ,
Biserica veche ”Sf. Paraschiva” din Ogretin2019/02/18 13:00Cristian, , , , ,
Căminul cultural Ogretin2019/05/24 19:23Cristian,
Casa Alexandrina Tatai2021/04/01 19:11Cristian R.,
Casa Aneta Rădulescu2021/04/01 19:05Cristian R.,
Casa Dumitru Rădulescu2021/04/01 19:03Cristian R.,
Casa Eduard Tănase2021/04/01 18:33Cristian R.,
Casa Elisabeta Pântea2021/04/01 19:21Cristian R.,
Casa Gențiana Mihăilescu2021/04/01 18:29Cristian R.,
Casa Ioana şi Elena Comişel2021/04/01 18:58Cristian R.,
Casa Nicolae Moisescu2021/04/01 19:08Cristian R.,
Casa Olimpia Apostolescu2021/04/01 19:16Cristian R.,
Cruce de piatră I Ogretin2019/06/26 16:51Cristian, , ,
Cruce de piatră II Ogretin2019/06/26 16:51Cristian, ,
Cruce de piatră III Ogretin2019/06/26 16:52Cristian, ,
Cruce de piatră IV Ogretin2020/01/14 18:05Cristian R., ,
Cruce de piatră V Ogretin2020/01/14 18:12Cristian R., ,
Crucea de lemn de la Fântână - Ogretin (monument pierdut)2019/06/26 16:17Cristian, , ,
Georgescu Alexandru2019/02/19 18:20Cristian,
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Ţării Românești, pentru Nicula, Stan, Stanciul ș.a.2019/02/19 17:57Cristian, ,
Hrisovul lui Radu Șerban, din 29 ianuarie 1604, prin care cinsfințea stăpânirea lui Radu și Preda Buzescu asupra Târgu Jiului2019/02/16 15:49Cristian, , ,
Hrisov de vânzare - extras2020/01/18 16:40Cristian R., , , ,
Dealul Leurdeanu2019/08/10 21:08Cristian,
Monumentul Comemorativ al Eroilor din Ogretin2020/01/14 22:37Cristian R.,
Ogretin2019/02/13 21:23Cristian, , , , , ,
Familia Pânteștilor2019/03/13 20:02Cristian, , , , ,
Pârâul Ogretineanca2019/02/19 21:47Cristian,
Râul Ogretin2019/02/19 16:01Cristian
Școala Gimnazială Ogretin2019/02/25 22:16Cristian, ,
Dealul Teiului2019/02/19 15:31Cristian, ,