TAG: judecata

Vel Vornicul arată prin anaforă că Barbul și Marco din Drajna (Jud. Saac) se plâng contra lui Toma și Nicolae Mirețul din Prejmer (Transilvania) că le-au luat niște cai și i-au dus peste munți2019/02/16 15:21Cristian, , ,
8 megieși din Drajna de Jos cer dreptate voievodului pentru o moară situată pe hotarul Stăneștilor2019/09/09 14:41Cristian R., , , , ,
Zapis - Anafură - Departamentul al 2-lea arată prin anaforă că Mircea Pârcălabu din Drajna (jud. Saac) reclamă că ispravnicul Enache Rahtivanu a cerut și încasat darea de 40 de taleri de care satul fusese scăzut2019/02/21 19:01Cristian, , ,
Gheorghe Golescu (Iordache) către domnitorul Şuţu, pentru rezolvarea litigiului moşiei Leurdeni; Răspunsul domnitorului şi cercetarea pe teren făcută de trimisul domnului, Alexandru Filipescu2019/11/04 01:00Cristian R., , , ,
Jalbă a lui Moise Pănculescu către judecătoria județului Prahova2020/01/18 14:53Cristian R., , , , ,
Jalba lui Panca neguțătorul, de la Divanul Domnesc, prin care feciorii lui Voicul Comișăl sunt chemați la judecată pentru moșia Ogretin2020/01/17 23:02Cristian R., , , , , ,
Hrisov de vânzare - extras2020/01/18 16:40Cristian R., , , ,
Societatea anonimă pe acțiuni pentru exploatare de păduri ”Drajna”2019/02/24 14:21Cristian, , , , , ,