TAG: hrisov

Hrisov de la Neagoe Basarab vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte moşnenilor din Stăneşti şi Drajna hotarele lor 2019/02/19 17:57 Cristian , ,
Zapis de vânzare a moșiei Cetățeaua către Iane Căpitanul de boierul Filipescu 2019/06/08 13:19 Cristian , , , ,
Al doilea zapis prin care Casandra Preoteasa vinde vornicului Alexandru Nicolae Filipescu, un vad de moară în Drajna de jos 2021/03/23 16:57 Cristian R. , , ,
Udrea vel comis, feciorul lui Hrizea Vornicul, vinde lui Radul vel comis, satul Drajna din județul Săcuianilor, cu tot venitul său 2019/10/28 00:57 Cristian R. , , , , ,
Hrisovul lui Io Alexandru Vv. Domnul Țării Românești prin care întărește lui Stoica Tătarul și fiului său Buchea, stăpânirea peste ocina din Boloni 2019/06/08 14:57 Cristian , ,
Radu Cel Mare Voievod întărește lui Mogoș și fratelui său Nanciul ocină la Stănești 2019/02/19 17:55 Cristian , , ,
Dan al II-lea Voievod întărește unos boieri ai săi satele Maniaciul și Poienile Vărbilău, precum și a treia parte din Stănești 2019/02/19 13:55 Cristian , , ,
Vlad Călugărul consfințea unui anume Stângaciu jumătate din Ogretin și o stână în Tătarul iar lui Stan Costișatul și fratelui său Vlaicu, cealaltă jumătate din Ogretin și o stână la Clăbucet 2019/10/01 00:27 Cristian R. , , , ,
Membrii familiei Comişălu vînd lui Panco neguţătorul ot Văleni, părţile lor din muntele Tătarul cel mare 2020/01/17 23:26 Cristian R. , , , ,
Hotărnicia a 12 boieri pentru moșia Stănești între Constantin Căpitan Filipescu și moșnenii din Stănești 2021/03/23 22:19 Cristian R. , , , ,
Zapis prin care 5 moșneni din Stănești vând lui Ion Abagiul o jumătate de vad de moară pe Teleajen 2019/06/13 23:17 Cristian , , , ,
Hrisovul lui Duca Voevod, Voevodul Țării Românești, prin care dă lui Ion Abagiul ot Ploești, deplică proprietate a moșiei Stănești din jud. Saac 2019/10/29 20:03 Cristian R. , , ,
Trei chitanțe de 300 taleri date de căminar Filipescu lui Ioniță Dascălu pentru o moară și casa ei de la Cetățea 2021/03/23 17:20 Cristian R. , , ,
Matei Basarab voievod întărește lui Radul Mihalcea, mare comis, stăpânirea unui munte și a unei ocine în Drajna de Jos, j. Sac, hotărnicite cu 12 boieri 2019/03/18 17:57 Cristian , , ,
Dumitru din Drajna cu soția și fiii lui vând lui Hrizea Mare Vornic biserica din Drajna, făcută pe locul vornicului 2019/02/15 17:01 Cristian , , ,
Hrisov cu porunca lui Mateiu Basarab prin care întărește vel comisului [[radu_mihalcea|Radu]] stăpânire asupra munților arătând hotarele 2019/03/22 20:37 Cristian , , ,
Vînzare la Ogretin: „hotarul megiiaşăscu” şi „hotarul boerescu”, Voicu Popa 2020/01/18 14:11 Cristian R. ,
Alexandru Coconul Voievod întărește lui Iordachi sluger, satul Glăvănești, părți din satele Cozleci, Bărcănești și Ogretin, precum și doi țigani 2019/02/19 13:35 Cristian , ,
Împărțirea moșiei Bolâneștilor din Drajna de Sus urmașilor celor șapte moși: Coman, Radu, Coman Bătrânul, Radu Gârbea, Tudor, Radu Boleanu și Ion 2021/03/31 22:32 Cristian R. , , , ,
Zapis de vânzare, Radu Pintea și neamul lui, vinde lui Nicolae Filipescu din Drajna, un vad de moară pe 120 taleri 2021/03/22 22:54 Cristian R. , , ,
Alexandru Filipescu 2019/02/19 18:19 Cristian , , ,
Boierul Hrizea 2019/03/18 19:15 Cristian , , , ,
Elena Kretzulescu 2019/02/19 18:16 Cristian , , , , , , , ,
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Ţării Românești, pentru Nicula, Stan, Stanciul ș.a. 2019/02/19 17:57 Cristian , ,
Hrisovul lui Radu Șerban, din 29 ianuarie 1604, prin care cinsfințea stăpânirea lui Radu și Preda Buzescu asupra Târgu Jiului 2019/02/16 15:49 Cristian , , ,
Hrisov de vânzare - extras 2020/01/18 16:40 Cristian R. , , , ,
Obștea moșnenilor Pântești - Stănești - Drajna 2019/02/28 14:45 Cristian , , , , , , ,
Scrisoarea prin care 6 megiași adeverează moșia și vadul de moară cumpărat în Stănești de Ion Abagiu 2021/03/23 20:46 Cristian R. , , , ,
Societatea anonimă pe acțiuni pentru exploatare de păduri ”Drajna” 2019/02/24 14:21 Cristian , , , , , ,