TAG: [hrisov

Hrisov de la Neagoe Basarab vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte moşnenilor din Stăneşti şi Drajna hotarele lor2019/02/19 17:57Cristian, ,
Zapis de vânzare a moșiei Cetățeaua către Iane Căpitanul de boierul Filipescu2019/06/08 13:19Cristian, , , ,
Al doilea zapis prin care Casandra Preoteasa vinde vornicului Alexandru Nicolae Filipescu, un vad de moară în Drajna de jos2021/03/23 16:57Cristian R., , ,
Udrea vel comis, feciorul lui Hrizea Vornicul, vinde lui Radul vel comis, satul Drajna din județul Săcuianilor, cu tot venitul său2019/10/28 00:57Cristian R., , , , ,
Hrisovul lui Io Alexandru Vv. Domnul Țării Românești prin care întărește lui Stoica Tătarul și fiului său Buchea, stăpânirea peste ocina din Boloni2019/06/08 14:57Cristian, ,
Radu Cel Mare Voievod întărește lui Mogoș și fratelui său Nanciul ocină la Stănești2019/02/19 17:55Cristian, , ,
Dan al II-lea Voievod întărește unos boieri ai săi satele Maniaciul și Poienile Vărbilău, precum și a treia parte din Stănești2019/02/19 13:55Cristian, , ,
Vlad Călugărul consfințea unui anume Stângaciu jumătate din Ogretin și o stână în Tătarul iar lui Stan Costișatul și fratelui său Vlaicu, cealaltă jumătate din Ogretin și o stână la Clăbucet2019/10/01 00:27Cristian R., , , ,
Membrii familiei Comişălu vînd lui Panco neguţătorul ot Văleni, părţile lor din muntele Tătarul cel mare2020/01/17 23:26Cristian R., , , ,
Hotărnicia a 12 boieri pentru moșia Stănești între Constantin Căpitan Filipescu și moșnenii din Stănești2021/03/23 22:19Cristian R., , , ,
Zapis prin care 5 moșneni din Stănești vând lui Ion Abagiul o jumătate de vad de moară pe Teleajen2019/06/13 23:17Cristian, , , ,
Hrisovul lui Duca Voevod, Voevodul Țării Românești, prin care dă lui Ion Abagiul ot Ploești, deplică proprietate a moșiei Stănești din jud. Saac2019/10/29 20:03Cristian R., , ,
Trei chitanțe de 300 taleri date de căminar Filipescu lui Ioniță Dascălu pentru o moară și casa ei de la Cetățea2021/03/23 17:20Cristian R., , ,
Matei Basarab voievod întărește lui Radul Mihalcea, mare comis, stăpânirea unui munte și a unei ocine în Drajna de Jos, j. Sac, hotărnicite cu 12 boieri2019/03/18 17:57Cristian, , ,
Dumitru din Drajna cu soția și fiii lui vând lui Hrizea Mare Vornic biserica din Drajna, făcută pe locul vornicului2019/02/15 17:01Cristian, , ,
Hrisov cu porunca lui Mateiu Basarab prin care întărește vel comisului [[radu_mihalcea|Radu]] stăpânire asupra munților arătând hotarele2019/03/22 20:37Cristian, , ,
Vînzare la Ogretin: „hotarul megiiaşăscu” şi „hotarul boerescu”, Voicu Popa2020/01/18 14:11Cristian R.,
Alexandru Coconul Voievod întărește lui Iordachi sluger, satul Glăvănești, părți din satele Cozleci, Bărcănești și Ogretin, precum și doi țigani2019/02/19 13:35Cristian, ,
Împărțirea moșiei Bolâneștilor din Drajna de Sus urmașilor celor șapte moși: Coman, Radu, Coman Bătrânul, Radu Gârbea, Tudor, Radu Boleanu și Ion2021/03/31 22:32Cristian R., , , ,
Zapis de vânzare, Radu Pintea și neamul lui, vinde lui Nicolae Filipescu din Drajna, un vad de moară pe 120 taleri2021/03/22 22:54Cristian R., , ,
Alexandru Filipescu2019/02/19 18:19Cristian, , ,
Boierul Hrizea2019/03/18 19:15Cristian, , , ,
Elena Kretzulescu2019/02/19 18:16Cristian, , , , , , , ,
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Ţării Românești, pentru Nicula, Stan, Stanciul ș.a.2019/02/19 17:57Cristian, ,
Hrisovul lui Radu Șerban, din 29 ianuarie 1604, prin care cinsfințea stăpânirea lui Radu și Preda Buzescu asupra Târgu Jiului2019/02/16 15:49Cristian, , ,
Hrisov de vânzare - extras2020/01/18 16:40Cristian R., , , ,
Obștea moșnenilor Pântești - Stănești - Drajna2019/02/28 14:45Cristian, , , , , , ,
Scrisoarea prin care 6 megiași adeverează moșia și vadul de moară cumpărat în Stănești de Ion Abagiu2021/03/23 20:46Cristian R., , , ,
Societatea anonimă pe acțiuni pentru exploatare de păduri ”Drajna”2019/02/24 14:21Cristian, , , , , ,