TAG: drajna de jos

Nan și Răducul din Drajna se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic 2019/02/16 14:54 Cristian , , ,
Udrea vel comis, feciorul lui Hrizea Vornicul, vinde lui Radul vel comis, satul Drajna din județul Săcuianilor, cu tot venitul său 2019/10/28 00:57 Cristian R. , , , , ,
Maria Călugărița vinde lui Hrizea Mare Vornic locuri în Drajna 2019/02/15 17:09 Cristian , , ,
Dan al II-lea Voievod întărește unos boieri ai săi satele Maniaciul și Poienile Vărbilău, precum și a treia parte din Stănești 2019/02/19 13:55 Cristian , , ,
Sătenii din Drajna vând ocini, iar unii se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic 2019/02/15 17:04 Cristian , , , ,
Megieși din Drajna și Costeni se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic 2019/02/16 14:52 Cristian , , ,
Zapisul megieșilor din satul Drajna și Stănești către jupân Hriza vel vornic 2019/10/29 19:32 Cristian R. , , , ,
Matei Basarab voievod întărește lui Radul Mihalcea, mare comis, stăpânirea unui munte și a unei ocine în Drajna de Jos, j. Sac, hotărnicite cu 12 boieri 2019/03/18 17:57 Cristian , , ,
Dumitru din Drajna cu soția și fiii lui vând lui Hrizea Mare Vornic biserica din Drajna, făcută pe locul vornicului 2019/02/15 17:01 Cristian , , ,
Anca și fiul ei Mircea vând lui Hrizea Mare Vornic ocina lor din Drajna 2019/02/16 14:48 Cristian , , ,
Hrisov cu porunca lui Mateiu Basarab prin care întărește vel comisului [[radu_mihalcea|Radu]] stăpânire asupra munților arătând hotarele 2019/03/22 20:37 Cristian , , ,
Mai mulți megieși din Chiojd, Drajna, Stănești și Nucet se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic 2019/02/16 14:57 Cristian , , , ,
Alexandru Filipescu 2019/02/19 18:19 Cristian , , ,
Ansamblul folcloric Poienița Drajna 2019/03/06 13:12 Cristian , , ,
Atelierul de țesătorie casnică Drajna 2019/02/25 21:56 Cristian , , , ,
Banca Populară Piscul Domnului 2020/07/26 20:07 Cristian R. ,
Biblioteca Populară Drajna de Jos 2019/04/08 23:32 Cristian , , , ,
Biserica Baptistă 2019/02/27 12:16 Cristian , ,
Boierul Hrizea 2019/03/18 19:15 Cristian , , , ,
Brutăria cooperativă ”Pâinea Săteanului” 2019/02/26 18:13 Cristian , , ,
Căminul cultural Viitorul Drajnei 2019/02/19 18:30 Cristian , , , ,
Cantina școlară 2019/02/26 13:06 Cristian , ,
Castelul Filipescu Kretzulescu (Conacul Filipescu) 2019/02/16 18:37 Cristian , , , , , , , , ,
Constantin Filipescu Mărgineanu 2019/02/19 18:56 Cristian , ,
Cooperativa de oi Stâna Miorița 2019/02/26 18:03 Cristian , , ,
Cooperativa pomicolă Mărul Crețesc 2019/05/20 18:05 Cristian , ,
Cruce de piatră I sat Drajna de Jos 2019/06/26 16:50 Cristian , ,
Cruce de piatră Stănești 2019/06/26 16:49 Cristian , , ,
Depozitul de bronzuri de la Drajna de Jos 2019/02/18 13:27 Cristian , ,
Drajna de Jos 2019/02/19 14:33 Cristian , , , , ,
Elena Kretzulescu 2019/02/19 18:16 Cristian , , , , , , , ,
SĂRĂȚELU - Izvorul sărat 2019/02/18 12:34 Cristian , ,
Luceafărul Drajna 2020/03/22 14:35 Cristian R. ,
Moara de apă Warthiadi 2021/10/07 19:48   , , , , , , , , ,
Monumentul Comemorativ al Eroilor din Drajna de Jos 2019/02/18 13:31 Cristian , , , ,
Movila de la biserică 2019/10/30 00:17 Cristian R. , ,
Movila de la cimitir 2019/10/30 00:44 Cristian R. , ,
Movila de la sanatoriu 2019/10/30 00:39 Cristian R. , ,
Movila de la școală 2019/10/30 00:24 Cristian R. , ,
Obștea moșnenilor Pântești - Stănești - Drajna 2019/02/28 14:45 Cristian , , , , , , ,
Obștea sătească Alexandru Filipescu 2019/02/26 17:50 Cristian , ,
Piscul Domnului 2019/02/18 12:49 Cristian , ,
Podul peste râul Teleajen de la Drajna 2019/02/27 20:37 Cristian
Radu Mihalcea Cândescu 2019/02/19 18:54 Cristian , , , ,
Şcoala Platon Mocanu Drajna de Jos 2019/02/25 21:53 Cristian , , , ,
Societatea anonimă pe acțiuni pentru exploatare de păduri ”Drajna” 2019/02/24 14:21 Cristian , , , , , ,
Sterie D. Păiș 2020/02/18 21:54 Cristian R. , ,
Theodor Popescu 2019/02/26 13:11 Cristian , , , , , , , ,