TAG: drajna de jos

Nan și Răducul din Drajna se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic2019/02/16 14:54Cristian, , ,
Udrea vel comis, feciorul lui Hrizea Vornicul, vinde lui Radul vel comis, satul Drajna din județul Săcuianilor, cu tot venitul său2019/10/28 00:57Cristian R., , , , ,
Maria Călugărița vinde lui Hrizea Mare Vornic locuri în Drajna2019/02/15 17:09Cristian, , ,
Dan al II-lea Voievod întărește unos boieri ai săi satele Maniaciul și Poienile Vărbilău, precum și a treia parte din Stănești2019/02/19 13:55Cristian, , ,
Sătenii din Drajna vând ocini, iar unii se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic2019/02/15 17:04Cristian, , , ,
Megieși din Drajna și Costeni se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic2019/02/16 14:52Cristian, , ,
Zapisul megieșilor din satul Drajna și Stănești către jupân Hriza vel vornic2019/10/29 19:32Cristian R., , , ,
Matei Basarab voievod întărește lui Radul Mihalcea, mare comis, stăpânirea unui munte și a unei ocine în Drajna de Jos, j. Sac, hotărnicite cu 12 boieri2019/03/18 17:57Cristian, , ,
Dumitru din Drajna cu soția și fiii lui vând lui Hrizea Mare Vornic biserica din Drajna, făcută pe locul vornicului2019/02/15 17:01Cristian, , ,
Anca și fiul ei Mircea vând lui Hrizea Mare Vornic ocina lor din Drajna2019/02/16 14:48Cristian, , ,
Hrisov cu porunca lui Mateiu Basarab prin care întărește vel comisului [[radu_mihalcea|Radu]] stăpânire asupra munților arătând hotarele2019/03/22 20:37Cristian, , ,
Mai mulți megieși din Chiojd, Drajna, Stănești și Nucet se vând rumâni lui Hrizea Mare Vornic2019/02/16 14:57Cristian, , , ,
Alexandru Filipescu2019/02/19 18:19Cristian, , ,
Ansamblul folcloric Poienița Drajna2019/03/06 13:12Cristian, , ,
Atelierul de țesătorie casnică Drajna2019/02/25 21:56Cristian, , , ,
Banca Populară Piscul Domnului2020/07/26 20:07Cristian R.,
Biblioteca Populară Drajna de Jos2019/04/08 23:32Cristian, , , ,
Biserica Baptistă2019/02/27 12:16Cristian, ,
Boierul Hrizea2019/03/18 19:15Cristian, , , ,
Brutăria cooperativă ”Pâinea Săteanului”2019/02/26 18:13Cristian, , ,
Căminul cultural Viitorul Drajnei2019/02/19 18:30Cristian, , , ,
Cantina școlară2019/02/26 13:06Cristian, ,
Castelul Filipescu Kretzulescu (Conacul Filipescu)2019/02/16 18:37Cristian, , , , , , , , ,
Constantin Filipescu Mărgineanu2019/02/19 18:56Cristian, ,
Cooperativa de oi Stâna Miorița2019/02/26 18:03Cristian, , ,
Cooperativa pomicolă Mărul Crețesc2019/05/20 18:05Cristian, ,
Cruce de piatră I sat Drajna de Jos2019/06/26 16:50Cristian, ,
Cruce de piatră Stănești2019/06/26 16:49Cristian, , ,
Depozitul de bronzuri de la Drajna de Jos2019/02/18 13:27Cristian, ,
Drajna de Jos2019/02/19 14:33Cristian, , , , ,
Elena Kretzulescu2019/02/19 18:16Cristian, , , , , , , ,
SĂRĂȚELU - Izvorul sărat2019/02/18 12:34Cristian, ,
Luceafărul Drajna2020/03/22 14:35Cristian R.,
Moara de apă Warthiadi2021/10/07 19:48 , , , , , , , , ,
Monumentul Comemorativ al Eroilor din Drajna de Jos2019/02/18 13:31Cristian, , , ,
Movila de la biserică2019/10/30 00:17Cristian R., ,
Movila de la cimitir2019/10/30 00:44Cristian R., ,
Movila de la sanatoriu2019/10/30 00:39Cristian R., ,
Movila de la școală2019/10/30 00:24Cristian R., ,
Obștea moșnenilor Pântești - Stănești - Drajna2019/02/28 14:45Cristian, , , , , , ,
Obștea sătească Alexandru Filipescu2019/02/26 17:50Cristian, ,
Piscul Domnului2019/02/18 12:49Cristian, ,
Podul peste râul Teleajen de la Drajna2019/02/27 20:37Cristian
Radu Mihalcea Cândescu2019/02/19 18:54Cristian, , , ,
Şcoala Platon Mocanu Drajna de Jos2019/02/25 21:53Cristian, , , ,
Societatea anonimă pe acțiuni pentru exploatare de păduri ”Drajna”2019/02/24 14:21Cristian, , , , , ,
Sterie D. Păiș2020/02/18 21:54Cristian R., ,
Theodor Popescu2019/02/26 13:11Cristian, , , , , , , ,