Datare

1677

Text

„Adecă noi cei 6 megiași care au fost luați pe răvașul Mării sale Dom(nului) nostru Io Duca Voivod anume Stoica iuz. ot Berivoiești i Radul iuz. ot tam i Șerbu Roșu to Mâniaci i Toader vătaf ot tam i Stanciul ot Teișani i Radul vătaf ot Ceraș, casă adevărăm pintru o moșie ce au fostu cumpărat Ion Abagiul dela Stăne(ști) cu vad de moară, deci noi ne-am strînsu acești 6 megiiași care scriu mai sus împreună cu sluga Mării sale Dom(nului) nostru vtori portar - și am strănsu și alți oameni bătrâni di împrejul locului și le-am cătat și zapisile și am adevărat cu au fostu cumpărat Ion Abageul dela Neagul cu frații lui o jumătate de vad de moară ales însă în partea măcinaș ca și de în partea lu Răgălie; și iar au mai cumpărat Ion Abageul dela Neagul cu frații lui partea lui Vasiiu de în partea Codească cît se va alege de în cămpu și de apă și de în pădure și peste tot hotarul cît se va alege de în cen păn în cen. Și iar au mai cumpărat partea lui Vlad și a lu Dobre și a Radul(ui) frați Negul de în cămpu și de în pădure și de pe unde se va alege dereptu ughi 24 1/2. Și iar au mai cumpărat partea Mircii împreună cu a surori-sa Ancă de în par. uscătească a șasea parte derept ughi 5 1/2 de în cămpu și de apă de în cin păn în cin. Și am adevărat dela toți vînzătorii și i-am ales 1 vad de moară și am mersu cu toți bătrânii și i-am ales de în sus de moara Popii Văsiiu într-acei i-am făcut scrisoarea noastră să-și ție moșie cu bună pace și 1 vad de moară pentru că se au adevărat cumpărat de Ion Abageul.

M-Apr. 2 dni, leat 7185 (1677)

ss. Radul iuz. ss. Stoica iuz ot Berevoești. ss. Stoica ot Cerașu. ss. Șerbu Roșu. ss. Toader vătaf ot Măniaci. Și noi sătenii ot Stănești martori: † Eu Dragomir Dar, mărturie. † Eu Florea ot tam. † Stan to tam. † Ursca to Predel. † Crăciun to tam. † Anițoiu martor. † Cîrste to Teișani † Stoica to Drajna.”

Notă

Copie după originalui scris pe hârtie în limba română cu litere cirilice

”Societatea Drajna - Acte” nr. 53/ Universul 1938


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • scrisoare_anul_1677
  • Ultima modificare: 2021/03/23 20:46
  • de către cristian