Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Ambele părți revizuirea anterioară Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
pana_filipescu [2020/03/17 21:14]
cristian
pana_filipescu [2020/08/03 20:23] (curent)
cristian
Linia 5: Linia 5:
 ===== Origini și familie ===== ===== Origini și familie =====
  
-A fost căsătorit cu Maria Cantacuzino (fiica jupânesei Anca din Văleni) ((Cartonul I al Doc. episcopulul Ghenadie din Rimnic, la Academia Romlnă)) și împreună au avut doi fii [[constantin_filipescu_margineanu|Constantin Filipescu Mărginean]], Matei Filipescu - Stolnic și o fiică Maria Filipescu, care s-a căsătorit cu Banul Barbu Milescu.+A fost căsătorit cu Maria Cantacuzino (fiica jupânesei Anca din Văleni și a postelnicului C. Cantacuzino) ((Cartonul I al Doc. episcopulul Ghenadie din Rimnic, la Academia Romînă))((Familiile boereşti române - istoric şi genealogie - dupe isvoare autentice - Octav-George Lecca pg.220)) și împreună au avut doi fii [[constantin_filipescu_margineanu|Constantin Filipescu Mărginean]], Matei Filipescu - Stolnic, fost mare Agă și o fiică Maria Filipescu, soția Banului Barbu Milescu.
  
-Deținea Conacului Filipescu de la Filipeștii de Târg și ctitorul M-rei VerbicaM-rei Mărgineni.+Deținea Conacului Filipescu de la Filipeștii de Târg și a fost ctitorul Mănăstirei Verbica iar in anul 1646 restaurează Mănăstirea Mărgineni.((Familiile boereşti române - istoric şi genealogie - dupe isvoare autentice - Octav-George Lecca pg.220))
  
-În anul 1654 era mare stolnic și a fost la Țarigrad pentru domnia lui Constantin Vodă, apoi mare paharnic iar în 1955 a fost în fruntea oștilor domnești care au învins la Șoplea. ((„Istoriile domnilor Țării Românești - Istoria munteană de la început până la 1688” de Constantin Filipescu”, volum editat Nicolae Iorga în 1902, pg.18))+Se consemnează că în anul 1654 era mare stolnic și a fost la Țarigrad pentru domnia lui Constantin Vodă, apoi mare paharnic iar în 1655 a fost în fruntea oștilor domnești care au învins la Șoplea. ((„Istoriile domnilor Țării Românești - Istoria munteană de la început până la 1688” de Constantin Filipescu”, volum editat Nicolae Iorga în 1902, pg.18))
  
 Tot în acest an 1655, Pană cumpără de la un Căpitan din Gherghița muntele Floreiul, care a rămas mult timp în stăpânirea urmașilor lui.((zapis archiva G. Gr. Cantacuzino)) Tot în acest an 1655, Pană cumpără de la un Căpitan din Gherghița muntele Floreiul, care a rămas mult timp în stăpânirea urmașilor lui.((zapis archiva G. Gr. Cantacuzino))
Linia 17: Linia 17:
 ===== Notă ===== ===== Notă =====
  
----- +{{tag>castelul_filipescu moara_de_apa_warthiadi pana_filipescu filipescu}}
- +
-{{tag>castelul_filipescu moara_de_apa_warthiadi pana_filipescu}}+
  • pana_filipescu.1584472477
  • Ultima modificare: 2020/03/17 21:14
  • de către cristian