Pană Filipescu

Pană Filipescu, †1665/1666, mare spătar al Ţării Româneşti, ”fiul prea-cinstitului boier Dumitrașcu Filipescu, Mare-Stolnic, nepot al jupănesii Ilinca, fiica dumneaei Maria, care au fost nepoată Staicului Mare-Postelnic din Bucov (căruia Mihnea-Vodă îi dă, la 4 iunie 7089, ca și lui Udriște Banul, Comarnicul)”1).

A fost căsătorit cu Maria Cantacuzino (fiica jupânesei Anca din Văleni și a postelnicului C. Cantacuzino) 2)3) și împreună au avut doi fii Constantin Filipescu Mărginean, Matei Filipescu - Stolnic, fost mare Agă și o fiică Maria Filipescu, soția Banului Barbu Milescu.

Deținea Conacului Filipescu de la Filipeștii de Târg și a fost ctitorul Mănăstirei Verbica iar in anul 1646 restaurează Mănăstirea Mărgineni.4)

Se consemnează că în anul 1654 era mare stolnic și a fost la Țarigrad pentru domnia lui Constantin Vodă, apoi mare paharnic iar în 1655 a fost în fruntea oștilor domnești care au învins la Șoplea. 5)

Tot în acest an 1655, Pană cumpără de la un Căpitan din Gherghița muntele Floreiul, care a rămas mult timp în stăpânirea urmașilor lui.6)

iscălitura lui Pană Filipescu 16547)

1)
fragment din hrizov de întărire al lui Pană Filipescu - „Istoriile domnilor Țării Românești - Istoria munteană de la început până la 1688” de Constantin Filipescu”, volum editat Nicolae Iorga în 1902, pg.13
2)
Cartonul I al Doc. episcopulul Ghenadie din Rimnic, la Academia Romînă
3) , 4)
Familiile boereşti române - istoric şi genealogie - dupe isvoare autentice - Octav-George Lecca pg.220
5)
„Istoriile domnilor Țării Românești - Istoria munteană de la început până la 1688” de Constantin Filipescu”, volum editat Nicolae Iorga în 1902, pg.18
6)
zapis archiva G. Gr. Cantacuzino
7)
iscălitura Pană Filipescu pe un document din 17 decembrie 1654 „Istoriile domnilor Țării Românești - Istoria munteană de la început până la 1688” de Constantin Filipescu”, volum editat Nicolae Iorga în 1902
Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
Poți scrie un comentariu dacă ești logat pe Enciclopedia Drajna.
  • pana_filipescu
  • Ultima modificare: 2020/08/03 20:23
  • de către cristian