Familia Filipescu

Blazonul familiei Filipescu

A fost una dintre familiile de mari boieri care au locuit în comuna Drajna. Crezul familiei era: „Moarte înaintea dezonoarei”.

Au deținut mari întinderi de pământ în Drajna, dar și proprietăți, precum: Castelul Filipescu Kretzulescu (Conacul Filipescu), Moara de apă Warthiadi, Biserica Filipeștilor.

”Din marele boer Drăghici Vornicul de la Mărgineni (1540), prin fiul său Udriște, se trage familia Filipescu .

După tradiție se zice că trunchiul familiei erea un BUGĂ, tatăl lui Drăghici, care trăia dupe 1400, în al XV secol.

Stremoșii acestuia veniseră odată cu descălecarea lui Radu-Negru, fiind seniori puternici în Făgăraș încă din al XIII secol, comți ai imperiului și stăpâni ai munților Ariful din Fograș. De la Bugă se spune că ar veni numele orașului București, fondat pe domeniul lui1).

Fiul vornicului Drăghici de Mărgineni și al jupânesei Maria de Coiani, era: Udriște Postelnicul din Mărgineni (1570), care avu mai mulți copii, între care Doamna Elena, soția lui Radu Șerban Basaraba (după genealogia familiei, un fiu al său care se numea Filip, a dat numele moșiei și neamului Filipeștilor).

Moșia Filipeștilor se află pe malurile râului Prahova, între Florești și Mărgineni, și cuprinde două mari sate: de Târg și de Pădure. În județul Prahova, această familie mai posedă din vechime, satul Bucov, capitală a fostului district Secuieni, și unde se aflau vechile ei palate.

Pană Filipescu, urmașul lui Udriste, mare spătar al Valachiei, trăia pe la 1650 în timpul lui Matei Vv. Boer însemnat, cronicele vorbesc adesea.

Soția sa era o fică a postelnicului C. Cantacuzino, de la care a avut 3 copii:

  • Maria, soția banului Barbu Milescul,
  • biv-vel stolnicul Matei, fost mare Agă la 1680, care a avut un fiu Șerban, ftori spătar la 1698. Matei Filipescu la aul 1694 se află printre boierii care merg la Iași în suita Doamnei Stanca, cu ocazia nuntei fiicei lui Brâncoveanu, Maria, cu Constantin Vv. Duca. La 1716 domnind Nicolae Mavrocordat, a însurat pe Ioniță fiul lui Iordache Rosetti ”dându-i pe una din fetele Stolnicului Matei Filipescu și miluindu-l cu hrisov domnesc” , în fine al treilea fiu al lui Pană:
  • Constantin Filipescu Căpitanul (1680), boer însemnat și cronicar.” 2)

1)
V. Pappasoglu - Istoria Bucureștilor p. 5-6
2)
Familiile Boerești Române Istoric și Genealogie (dupe izvoare autentice) - Octav-George Lecca
Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • filipescu
  • Ultima modificare: 2021/04/29 23:23
  • de către cristian