Făget

Făget este un sat în comuna Drajna, județul Prahova.

Se situează în partea de S-E a teritoriului administrativ al comunei, pe drumul comunal DC 29.

Cătunul Făget a fost, până la împroprietărirea din anul 1864, proprietatea familiei Filipescu. Acest cătun a fost cedat de Maria Filipescu clăcașilor de pe moșia sa din Drajna de Jos1).

Clăcașii au fost împroprietăriți astfel:

  • categoria fruntași, cu 4 boi: 11 pogoane
  • categoria mijlocași, cu 2 boi: 7 pogoane
  • categoria pălmași, cu brațele: 2 pogoane
  • categoria loc de casă: 398 stânjeni

În acea perioadă au fost cedate din moșia Drajna de Jos a familiei Filipescu și cătunele Grădiștea, Ruptureni, Cerneșcii, Podurile, Lupeșcii, Chirițeșcii și Drăgăneșcii.

Conform catagrafiei, în anul 1897, satul avea 423 locuitori din care 215 bărbaţi şi 208 femei. 2) În sat, pe râul Drajna, existau două mori de apă:

  • moara lui GH. I. Cojocaru din 1888, cu o roată, pe malul drept, devenită mai târziu moara lui Alexandru Cojocaru, localizată la 150 de metri în amonte de puntea pietonală Făget, la aceeași locație existau și două heleșteie de pește;
  • moara lui Vasile Cojocaru, pe malul stâng, fiul lui Gh I. Cojocaruhelp, localizată la câteva sute de metri în amonte de podul peste râul Drajna.

Satul Făget a aparținut de comuna Drajna de Jos până în anul 1930.

Școala Primară Făget, local demolat.

În satul Făget sunt două lacuri: Lacul La Bașa (cunoscut ”Fără fund”) și Lacul Făget (cunoscut ”La Savu”), acesta din urmă a secat.

Lacul Făget a fost menționat în cap. IX - Delimitarea terenului locuitorilor împroprietăriți în comuna Drajna de Jos cu cătunele Făgetu, Gradiștea, Ruptureni, Cernescii, Podurile, Lupescii, Chirițescii și Draganescii - Memoriu asupra procesului uzurparei Moșiei Drajna proprietatea Doamnei Elena Crețulescu, depus în ședința din 28 Februarie 1906 a Curții de Apel București.

„Terenul lăsat astăzi în posesiunea locuitorilor din comuna Drajna de jos, cu cătunele Ciocracu, Făgetu și Grădiștea,

Cuprinde: 2260 pogoane, 21 prăjini, 34 stânjeni;

Dota bisericii Drajna: 17 pogoane;

Lăsate în profitul comunei pentru școală și primărie: 1 pogon;

Rezervate pe seama proprietăței în cuprinsul acestui teren conform actului de delimitare din anul 1864, însă:

Prundul apei Drajna: 84 pogoane, 22 prăjini, 10 stânjeni;

Drumul proprietății la pădurea Turburea: 4 pogoane;

Moara cu hanul: 1 pogon;

Eleșteul din cătunul Făgetu: 1 pogon;

Locul de casă a Preotului D. Medianu: - 2 pogoane, 9 prăjini.”

Drum comunal: DC 29 – DJ 100N (Faget) – DJ 102B (km 0+000 – km 3+000);

Cod poștal: 107196

Populație: 296 locuitori

Poziție geografică: 45°14′51″N 26°04′15″E


1)
Carte de Hotărnicie a Moșiei Drajna de Jos, cu trupurile Grădiștea, Cerneșcii, Podurile, Leurdeanu, Urzicaru, Padina și Sfoara dela Slon din Județul Prahova - Proprietatea Doamnei Elena Cretzulescu cu schița, inginer hotarnic Pericle Zeucianu 1885
2)
Dicţionarului Geografic din 1897
Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • faget
  • Ultima modificare: 2021/05/06 21:22
  • de către cristian