Factor de mediu - APA - comuna Drajna

Rețeaua hidrografică a comunei aparține bazinului hidrografic Ialomița prin afluentul său de ordinul II Râul Teleajen – cod cadastral XI.1.13.00.00.00.00. Rețeaua hidrografică este dominată de râul Teleajen, ce străbate comuna pe direcția nord – sud pe marginea de vest. Teleajenul izvorăște din Masivul Ciucas, panta medie este de 14,9 ‰. Debitul mediu multianual este de 6,20 m3/s în zonă și 10,4 m3/s la vărsare. Râul are o vale relativ largă, bine individualizată. Pe arealul localității, lățimea albiei având aproximativ 300 – 400 m.

De asemenea, comuna este străbătută și de pârâul Drajna și de afluentul său, Ogretin. Albiile lor sunt meandrate, cu văi adânci, care nu produc însă inundații la nivelul așezării decât la debite extraordinare. Acestora li se adaugă micile văi torenâiale create pe versanți de apele de precipitație, văi cu un accentuat caracter eroziv.

În continuare, sunt redate câteva dintre caracteristicile hidrologice ale râului Drajna:

 • lungimea cursului de apa: 25 km;
 • altitudinea:
  • amonte: 1020 m;
  • aval: 352m;
 • panta medie: 27 ‰;
 • coeficientul de sinuozitate: 1,12;
 • suprafata bazinului hidrografic: 106 km2;
 • suprafata fondului forestier: 2582 ha;

Râul Drajna este al 8-lea afluent de stânga al râului Teleajen. Izvorăște din Munții Tătaru, Vârful lui Crai (1473 m), trece prin comunele Cerașu și Drajna, apoi se revarsă în râul Teleajen, la extremitatea nordică a orașului Vălenii de Munte.

În continuare, sunt redate câteva dintre caracteristicile hidrologice ale pârâului Ogretin:

 • lungimea cursului de apa: 11 km;
 • altitudinea:
  • amonte: 760m;
  • aval: 398m;
 • panta medie: 33 ‰;
 • coeficientul de sinuozitate: 1,10;
 • suprafata bazinului hidrografic: 30 km2;
 • suprafata fondului forestier : 504 ha.

Pârâul Ogretin este primul afluent de stânga al râului Drajna. Izvorăște din vârful Leurdeanul și se varsă în râul Drajna, la Moara Blâneștilor.

Raport de mediu privind Planul Urbanistic General și Regulamentul de Urbanism al comunei Drajna, județul Prahova

Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
 • factor_de_mediu_-_apa
 • Ultima modificare: 2020/08/18 19:44
 • de către cristian