Cantina școlară

Cantina școlară din Drajna de Jos a fost înființată de Theodor Popescu și inaugurată la data de 12 noiembrie 1899.

Scrisoare de mulțumire adresată de învățătorul Theodor Popescu, prefectului județului din acea vreme, Luca Elefterescu, cu ocazia inaugurării Cantinei școlare.

D-l Luca Elefterescu prefectul județului Prahova, în marea dorință ce are de a lumina și ajuta clasa săténului, sciind că numai prin instrucțiune se realizează ori-ce dorință spre progres, și de ast-fel de idei find neincetat cäläuzit, în ziua de 12 Noembrie expirat, însoțit fiind de d-l G. Nicolau, revisorul școlar, și de alte persóne de considerațiune, cu multă bună voință a presidat inaugurarea Cantinei școlare, ce subscrisul ajutat de primarul G. Butoiu și d-nii Niță Iordache, V. Popa și Nae Manu, am înființat la acestă școlă.

D-l Elefterescu, rămânând mulțumit de felul cum a fost organisată acestă serbare și de felul cum elevii acestei șcóle, sub conducerea nóstră au executat diferitele roluri ce aveau, ne-a oferit suma de una sută lei cu cari bani să le cumpărăm cărțile de cari ar avé nevoe sau alte lucruri de folos.

Subscrisul diriginte al șcólei în numele micuților școlari și a părinților lor, aduc cele mai călduróse și respectuase mulțumiri onor. d-lui Luca Elefterescu prefectul acestui județ și rog Cerul să-i dea mulți ani. Th. Popescu - Dirigintele școlei Drajna de Jud. Prahova

”Albina” - Revistă enciclopedică populară, 04, nr. 13-14, 24-31 decembrie 1900

Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • cantina_scolara
  • Ultima modificare: 2020/08/18 18:51
  • de către cristian