Căminul cultural Viitorul Drajnei

1)

Căminul Cultural ”Viitorul Drajnei” din Drajna de Jos a fost înființat la data de 14 noiembrie 1924 de către Constantin T. Ionescu împreună cu învățătorul Theodor Popescu.

Numele căminului cultural din Drajna a fost schimbat în anul 1946 în Căminul cultural ”Mihail Sadoveanu”.

”Subsemnații locuitori din comuna Drajna de Jos, județul Prahova, răspunzând apelului făcut de către Theodor Popescu învățător pensionar și Constantin T. Ionescu învățător din această comună, ne-am întrunit în localul școalei și în urma explicațiunilor ce ni s-a dat, am decis înființarea unui Cămin Cultural care va avea numele „Viitorul Drajnei” și va începe a funcționa deocamdată în localul școalei din comuna Drajna de Jos.

Pentru conducerea acestui Cămin alegem un comitet prim, compus din domnii Theodor Popescu, C. T. Ionescu, I. Vlad și preot N. Medianu, care vor începe a funcționa imediat. În ceea ce privește cei trei membrii care trebuesc aleși de Fundație propunem pe domnii: Storie Păiș, Ion Șerbănescu și Nicolae Rențea.

De asemenea alegem ca cenzor pe C. Popescu și propunem a fi ales de Fundație pe dl. Nicolae Butoi.

Fiecare din noi ne obligăm a vărsa lunar o cotizație de cel puțin 10 (zece) lei ce se va încasa de casierul căminului iar acum la fondare depunem suma subscrisă în dreptul fiecăruia pentru a începe imediat activitatea.

De asemenea ne mai obligăm a da tot concursul la șezători și serbări pentru ca acest cămin să nu rămână literă moartă ci să devie un izvor de lumină la care să se adape toți cei învățați.

Dăm putere comitetului de a începe imediat activitatea transformând în faptă programul din statutul tip al Fundației Culturale Principele Carol pe care-l aprobăm în întregime.

Membrii fondatori:

Teodor Popescu, Constantin T. Ionescu, Ioan D. Vlad, C.T. Popescu, Ion Șerbănescu, Năstăsoiu, Sterie Micu, Alex Ang Dudu, Costică Buzea, Nlae. D. Rențea, Alex. R. Vlășceanu, Ion Dursină, Ion N. Pleșea, Ion M. Popa, Preot N. Medianu, Ctin. Marinoiu, Ilie C. Butoi, Steliana Vlad, Eliza Medianu, Nlae. G. Butoi, Stela Mihailescu, Paraschiva Popescu, Ctin. Cătunescu, Ion G. Nicolescu, Costică Nicolescu, Gh. I Cătunescu, Gh. D. Cursaru, Toma Ionescu, Sterie Văcărelu, Ion M. Cotună, Sterie Păiș, Vasile Fecioru, Aterie Butoi, Virgil Dinescu, Vasile Dinescu.” 2)

Toți membrii au contribuit cu 10 lei la înființarea caminului cultural Viitorul Drajnei.

La 1 ianuarie 1926 are loc la școală, în cadrul căminului cultural, prima reprezentație de cinematograf din comună, prezentată de căminul cultural din Posești, cu aparatul propriu. La acest eveniment au participat peste o sută de săteni, râmânând foarte mulțumiți.

După un an, la 1 ianuarie 1927, are loc a doua reprezentație de cinema. De data aceasta, cronicarul vremii numai notează „interesantele filme prezentate” dar constată că „…cinematograful este un bun mijloc pentru a distrage poporul de la cârciumă în sărbătorile de iarnă” și „ar fi de dorit să se repete cât mai des…” - Dar acest tip de evenimente nu s-au mai repetat decât după anul 1948.

La 1 decembrie 1930, se cumpără cu suma de 29.000 lei un aparat de radio, printre primele din țară în mediul sătesc. Instalat la școală, căminul neavând clădire proprie, aparatul nu funcționează prea mult, doar până în anul 1933. Diferitele procese verbale arată cum conducerea s-a străduit să repună în funcțiune aparatul dar reparația s-a realizat abia în iunie 1939, în lipsa pieselor de schimb.

În anii celui de al doilea război mondial activitatea căminului scade până la întrerupere. La 3 martie 1946, se reorganizează și pornește din nou activitatea.

Căminul a avut permanent o formație cultural artistică, variind între 15 și 40 de membrii.

Formația de dans a reușit să obțină premiul al III-lea pe județ în anul 1949 și premiul al II-lea în 1950. Formația de cor obține premiul I pe raion în anul 1956 iar cea de teatru obține tot premiul I pe raion în 1957. 3)

Până în anul 1968 au fost directori renumiți învățători ai satului:

  • învățător Nicolae Vlad
  • profesor Traian Dimache
  • profesor Anastasescu Dumitru

Acestia nu erau plătiți pentru activitatea de director, din anul 1968 postul a fost făcut bugetar.4)

După anul 1968 au fost directori Fuerea Cristian și Văcărelu Gr. Marin care conduce și în prezent Căminul Cultural.

Activitatea căminului se divizează în două ramuri:

Documente oficiale pe Remember Drajna 5)


1) , 5)
Serviciul Judeţean Prahova al Arhivelor Naţionale, inventar nr. 931 (1883-1950).
2)
Act de fondare al Căminului Cultural Viitorul Drajnei din 14 noiembrie 1924 - Serviciul Judeţean Prahova al Arhivelor Naţionale, inventar nr. 931 (1883-1950).
3)
profesor Ioan Rizea
4)
Dumitru Popa - Drajna
Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • caminul_cultural_viitorul_drajnei
  • Ultima modificare: 2020/08/18 19:04
  • de către cristian