Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Ambele părți revizuirea anterioară Versiuni anterioare
bolinescii [2021/03/31 22:56]
cristian
bolinescii [2021/06/05 19:40] (curent)
cristian
Linia 7: Linia 7:
 ===== Istoric ===== ===== Istoric =====
  
-”În vremea de demult, pe când nici nu erau Romanii p'aici, atunci în această vale strimtă, dar pusă bine, a fost un sat Dacic, mare frumos.+//În vremea de demult, pe când nici nu erau Romanii p'aici, atunci în această vale strimtă, dar pusă bine, a fost un sat Dacic, mare frumos.//
  
-Când a venit Traian împăratul cu soldații sei și a bătut pe Daci până i-a stins, și le-a luat țara, atunci satul Dacilor din acest loc a atras mult băgarea de semă a generalilor Împărătești, cari au găsit cu cale și au și făcut în acest loc, pe dealul Grădiștea” un lagăr mare și statornic, cu cazarme și întărituri numai de zid de cărămidă'. Împrejurul lagărului s'a format un orășel bogat. Aici mai târdiu au venit limbi pâgâne despre Sore-răsare și au dărîmat cetatea până în rasul pamântului, iar lumea s'a pribegit de frica robiciunilor. După ostoirea vîrtejului păgân s'au retras aici numai două din familiile pribegite : [[pantescii|Pânteșcii]] și Bolineșcii, ai căror strănepoți populeză astă-di, comunele Drajna-de-sus și Ogretinu”((Dicţionar geografic al judeţului Prahova)).+//Când a venit Traian împăratul cu soldații sei și a bătut pe Daci până i-a stins, și le-a luat țara, atunci satul Dacilor din acest loc a atras mult băgarea de semă a generalilor Împărătești, cari au găsit cu cale și au și făcut în acest loc, pe dealul Grădiștea” un lagăr mare și statornic, cu cazarme și întărituri numai de zid de cărămidă'. Împrejurul lagărului s'a format un orășel bogat. Aici mai târdiu au venit limbi pâgâne despre Sore-răsare și au dărîmat cetatea până în rasul pamântului, iar lumea s'a pribegit de frica robiciunilor. După ostoirea vîrtejului păgân s'au retras aici numai două din familiile pribegite: [[pantescii|Pânteșcii]] și Bolineșcii, ai căror strănepoți populeză astă-di, comunele Drajna-de-sus și Ogretinu.//.((Dicţionar geografic al judeţului Prahova))
  
 ===== Date ===== ===== Date =====
Linia 36: Linia 36:
  
 „Nicolae zet Vlad, Ene Vlad, vechilii moştenilor Bolăneşti ot Drajna-de-sus, Coca Dumitru, Gheorghe sin Radu Tudorică, Petre sin Ion Coman Tudorică, Cărstea sin Radu Albu, Costandin sin Frîncu Uscatului, Ion sin Gheorghe Bolînu, Ştefan sin Gheorghe Bolînu, Ioniţă Pavel, Stan sinloniţă Bratu, Dumitru zet Frîncu Uscatu, Vasile sin Ion Coman, Gheorghe Ene Tudorică, NicUlae Stan Tudorică, Stan sin Radu Albu, Badea sin Ion Bolînul, Ion sin Stoica Bolînu, Dumitru Bolînul, Ion sin Coman Bolînu, Vasili sin Mihai, Matei sin „Nicolae zet Vlad, Ene Vlad, vechilii moştenilor Bolăneşti ot Drajna-de-sus, Coca Dumitru, Gheorghe sin Radu Tudorică, Petre sin Ion Coman Tudorică, Cărstea sin Radu Albu, Costandin sin Frîncu Uscatului, Ion sin Gheorghe Bolînu, Ştefan sin Gheorghe Bolînu, Ioniţă Pavel, Stan sinloniţă Bratu, Dumitru zet Frîncu Uscatu, Vasile sin Ion Coman, Gheorghe Ene Tudorică, NicUlae Stan Tudorică, Stan sin Radu Albu, Badea sin Ion Bolînul, Ion sin Stoica Bolînu, Dumitru Bolînul, Ion sin Coman Bolînu, Vasili sin Mihai, Matei sin
-Gheorghe Bolînu, Nicolae sin Ion Bolînu, Nicolae sin popa Dumitru, Gheorghe sin Stan Tudorică, Ioniţă zet Ion Bolînu, Radu diiaconul, Stan Popa”((plângere de încălcare a moșiei - 1849 - Documente de pe Valea Teleajenului publicate cu o introducere de N. Iorga 1925 XCIX))+Gheorghe Bolînu, Nicolae sin Ion Bolînu, Nicolae sin popa Dumitru, Gheorghe sin Stan Tudorică, Ioniţă zet Ion Bolînu, Radu diiaconul, Stan Popa”((plângere de încălcare a moșiei - 1849 - Documente de pe Valea Teleajenului publicate cu o introducere de N. Iorga 1925 XCIX)).
  
 Acest articol este un ciot. Puteți ajuta Enciclopedia Drajna prin completarea lui, dacă doriți. Acest articol este un ciot. Puteți ajuta Enciclopedia Drajna prin completarea lui, dacă doriți.
Linia 42: Linia 42:
 ===== Notă ===== ===== Notă =====
  
-Familia Bolani și Bolânești a fost o ceată de moșneni cu origini în Scorțeni, Câmpina((Dicţionar onomastic romînesc pg208)).+„BOLAN. 1. - (16 B II 304; 17 B III 166); 
 + 
 +Bolan, fam.; Bolani și Bolâneșticeată de moșneni în Scorțeni, r. Câmpina (Acte Sc).  
 + 
 +Numele apare in raionul Teleajen la Drajna în formele: Bolăni, Bolânești (Drj 31 si XI); Bolăn, R.,1745 din Drajna (BCI XIII 189); -u, Ene, 1831 (ib. ; RI XII 259).3. Bolînu, M., munt., 1776 (BCI XV 67); 
 + 
 +În această formă numele s-a apropiat de subst. bolînu - bolând „nerod" (DLR) de fapt „nebun” - „năsdrăvan"; v. Bolînd ((Dicționar onomastic Romînesc - N.AConstantinescu - Editura Aademiei PRP 1963)).
  
  
 {{tag>drajna_de_sus mosneni_bolanesti biserica_bolanestilor moara_bolanu pantescii}} {{tag>drajna_de_sus mosneni_bolanesti biserica_bolanestilor moara_bolanu pantescii}}
  • bolinescii
  • Ultima modificare: 2021/06/05 19:40
  • de către cristian