Familia Bolâneștilor

Familia Bolâneștilor (Bolânu) este una dintre cele două familii pribegite care au revenit în comuna Drajna după ”ostoirea vîrtejului păgân”, iar stră-stră-nepoții lor populează astăzi satul Drajna de Sus.

Se consemnează că familia a deținut la începutul anilor 1900 Moara Bolâneștilor, localizată unde se revarsă râul Ogretin în râul Drajna și au construit biserica Bolâneștilor din Drajna de Sus, ceea ce a dus la denumirea populară a bisericii.

”În vremea de demult, pe când nici nu erau Românii p'aici, atunci în această vale strimtă, dar pusă bine, a fost un sat Dacic, mare frumos.

Când a venit Traian împăratul cu soldații sei și a bătut pe Daci până i-a stins, și le-a luat țara, atunci satul Dacilor din acest loc a atras mult băgarea de semă a generalilor Împărătești, cari au găsit cu cale și au și făcut în acest loc, pe dealul ”Grădiștea” un lagăr mare și statornic, cu cazarme și întărituri numai de zid de cărămidă'. Împrejurul lagărului s'a format un orășel bogat. Aici mai târdiu au venit limbi pâgâne despre Sore-răsare și au dărîmat cetatea până în rasul pamântului, iar lumea s'a pribegit de frica robiciunilor. După ostoirea vîrtejului păgân s'au retras aici numai două din familiile pribegite : Pânteșcii și Bolineșcii, ai căror strănepoți populeză astă-di, comunele Drajna-de-sus și Ogretinu.” 1)

La data de 15 iulie 1815 moșnenii Bolânești decid ca moșia lor să se împartă în 9 părți: Ene Bolun, Stan, popa Anghel, Ene, Cârstea, Voinea, Ion, Coman și Stoica. 2)

Listă cu urmașii moșnenilor Bolânești din anul 1849:

„Nicolae zet Vlad, Ene Vlad, vechilii moştenilor Bolăneşti ot Drajna-de-sus, Coca Dumitru, Gheorghe sin Radu Tudorică, Petre sin Ion Coman Tudorică, Cărstea sin Radu Albu, Costandin sin Frîncu Uscatului, Ion sin Gheorghe Bolînu, Ştefan sin Gheorghe Bolînu, Ioniţă Pavel, Stan sinloniţă Bratu, Dumitru zet Frîncu Uscatu, Vasile sin Ion Coman, Gheorghe Ene Tudorică, NicUlae Stan Tudorică, Stan sin Radu Albu, Badea sin Ion Bolînul, Ion sin Stoica Bolînu, Dumitru Bolînul, Ion sin Coman Bolînu, Vasili sin Mihai, Matei sin Gheorghe Bolînu, Nicolae sin Ion Bolînu, Nicolae sin popa Dumitru, Gheorghe sin Stan Tudorică, Ioniţă zet Ion Bolînu, Radu diiaconul, Stan Popa”. 3)

Acest articol este un ciot. Puteți ajuta Enciclopedia Drajna prin completarea lui, dacă doriți.

Familia Bolani și Bolânești a fost o ceată de moșneni cu origini în Scorțeni, Câmpina. 4)


1)
Dicţionar geografic al judeţului Prahova
2)
Drajna și Ogretin sate de moșneni - Nicolae Costea Teleajen
3)
plângere de încălcare a moșiei - 1849 - Documente de pe Valea Teleajenului publicate cu o introducere de N. Iorga 1925 XCIX
4)
Dicţionar onomastic romînesc pg. 208
Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
Poți scrie un comentariu dacă ești logat pe Enciclopedia Drajna.
  • bolinescii
  • Ultima modificare: 2020/08/18 18:21
  • de către cristian