Boierul Hrizea

Hrizea, d. 28 iulie 16421), mare vornic, a fost primul proprietar al domeniului din Drajna.

Boierul era de origine necunoscută, dar avea moșie în Bălțeni (Ilfov)2).

A fost căsătorit cu Vlada, fiica lui Gripeiu postelnic apoi cu Gherghina, fiica lui jupân Nan3), care a devenit apoi soția lui Ghiorma Alexeanu, mare ban, rudă cu Aslan, mare vornic.

Se cunoaște că boierul a avut un fiu, pe nume Udrea (Udrică) comis, căsătorit cu Alexandra, fiica lui Petru Clucer, care era fiul lui Aslan mare vornic, iar după moartea tatălui, Hrizea, a rămas „cu multă datorie și nevoie după cap”. 4)5)

Fiica boierului Hrizea, Alexandra, a fost căsătorită cu Dumitrașco mare vistier din Bogdănei6).

Se pare că Hrizea a mai avut un fiu, Apostol, care s-a stabilit în Transilvania, unde a fost negustor7).

El era adversar al lui Matei Basarab, fiind unul dintre boierii care au luptat contra acestuia la Dudești8), la data de 26 octombrie 16319). În septembrie 1632 pleacă cu Alexandru Iliaș în Moldova fugind după lupta de la Plumbuita de unde revine și se împacă cu noul domn.

Împreunä cu Trufanda post., a adus la București trupul lui Radu Mihnea, mort în Moldova (1626)10).

În anul 1643, fiul boierului Hrizea, Udrea (mare comis), vinde lui Radu Mihalcea moșie în Drajna de Jos, Stănești și Ogretin, adeverită prin hrisovul de la 18 noiembrie 1643. Udrea, datorită datoriilor moștenite de la tatăl său, este nevoit să vândă toată moșia din Drajna.

Își face diata la 1642 iulie 26, când era pe moarte. A fost ctitorul schitului Bălțeni-Ilfov.11)

 • 1608 iunie 23, fără titlu
 • 1610 mai 4 - 1621 ianuarie 27 - logofăt
 • 1617 aprilie 25 - is. sc. Craiovei
 • 1621 septembrie 1 - 1623 octombrie 8 - mare vistier
 • 1624 martie 15 - 1625 decembrie 22 - mare vistier (Moldova)
 • 1626 aprilie 29 - mare vistier în Țara Românească
 • 1626 mai 19 - 1628 iunie 21 - mare logofăt (ca mare logofăt a fost sol în Transilvania la Gabriel Bethlen în 1627)
 • 1628 iunie 23 - 1632 iulie 11 - mare vornic
 • 1633 iulie 15- decembrie 15 - mare vornic
 • 1634 ianuarie 6 - 1637 decembrie 13 - mare ban
 • 1638 august 20 - 1642 iulie 28 - mare vornic

important : Udrea, fiul lui Hrizea vinde moșia Drajna în anul 1643 adeverită prin hrisovul de la 18 noiembrie 1643. În hrisovul de la data de 28 aprilie 1631 se indică numele socrului său ”Nan”, deci este aceeași persoană menționată de N. Stoicescu în ”Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova”.

Lupta de la Dudești - vezi ”Letopisețul Cantacuzinesc” - pg. 79

Boierul Hrizea și fiul său Udrea sunt menționați în articolul din „Literatură și artă română din 1901”, pp. 109-10, spune Iorga în „Studii și documente cu privire la Istoria Romînilor vol XXI - Documente interne - Miscellanea” pg. 14.


1) , 5) , 6) , 7)
N. Stoicescu - Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova
2) , 10) , 11)
N. Stoicescu - Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova
3)
în hrisovul de la data de 28 aprilie 1631, se indică numele socrului său ”Nan”
4) , 8)
Familiile Boerești Române Istoric și Genealogie (după izvoare autentice) - Octav-George Lecca pg. 397
9)
Scrieri istorice - N. Bălcescu
Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
 • boierul_hrizea
 • Ultima modificare: 2020/08/18 19:55
 • de către cristian