Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Ambele părți revizuirea anterioară Versiuni anterioare
biserica_filipestilor [2021/06/05 17:53]
cristian
biserica_filipestilor [2021/06/05 20:10] (curent)
cristian
Linia 80: Linia 80:
 În anul 1680 boierul [[constantin_filipescu_margineanu|Constantin Filipescu]] a ridicat o nouă biserică cu hramul ”Sf. Împărați Constantin și Elena”. În anul 1680 boierul [[constantin_filipescu_margineanu|Constantin Filipescu]] a ridicat o nouă biserică cu hramul ”Sf. Împărați Constantin și Elena”.
  
-După 164 de ani, în anul 1844, [[alexandru_filipescu|Alexandru N. Filipescu]] ridică biserica actuală care poartă hramul ”Sfântul Alexandru”.+În anul 1798 este consemnată cumpărarea unui Triod pentru „//biserica făcută pe moșia sa Drajna//” de către [[nicolae_filipescu|Nicolae Filipescu]]: 
 + 
 +”//Acestu sfântu Triodu este cumpăratu dă dumnealui bivu Velu Dvornicu Neculae Filipescuîntâia Domnie a prea-în-nalțatului nostru Domnu Io Constandinu Angerliu Voevod, la leatu 1798 Fevr(uarie) 8, pentru sf(â)nta biserică ce s´au făcutu la moșiia dumnealui Drajna, sudu Saacu; scris-am eu Răducanu postelnicel, sluga dumnealui boerului; și cine va citi, să zică: Dumnezeu să-l erte.”//.((I.C. Filitti, Arhiva G.G. Cantacuzino, Anexe; N. Iorga, Inscripții, II,/3.267-8)) 
 + 
 +În anul 1844, [[alexandru_filipescu|Alexandru N. Filipescu]] ridică biserica actuală care poartă hramul ”Sfântul Alexandru”.
  
 Este o creație a arhitectului francez Collson, având arhitectură de tradiție bizantină cu influențe gotice. Meșterii care au construit biserica erau italieni. Este o creație a arhitectului francez Collson, având arhitectură de tradiție bizantină cu influențe gotice. Meșterii care au construit biserica erau italieni.
Linia 103: Linia 107:
  
 Preotul Ilie Vasile a slujit 30 de ani la acest locaș sfănt și a transformat Biserica Filipeștilor în muzeu religios. [[monumentul_eroilor|Monumentul Eroilor]] din [[drajna_de_jos|Drajna de Jos]] este unul din primele monumente prahovene glorificând moartea celor 156 de eroi, cel mai mare număr dat de vreuna din localitățile prahovene în cele două războaie mondiale. Preotul Ilie Vasile a slujit 30 de ani la acest locaș sfănt și a transformat Biserica Filipeștilor în muzeu religios. [[monumentul_eroilor|Monumentul Eroilor]] din [[drajna_de_jos|Drajna de Jos]] este unul din primele monumente prahovene glorificând moartea celor 156 de eroi, cel mai mare număr dat de vreuna din localitățile prahovene în cele două războaie mondiale.
- 
-”//Acestu sfântu Triodu este cumpăratu dă dumnealui bivu Velu Dvornicu Neculae Filipescu, întâia Domnie a prea-în-nalțatului nostru Domnu Io Constandinu Angerliu Voevod, la leatu 1798 Fevr(uarie) 8, pentru sf(â)nta biserică ce s´au făcutu la moșiia dumnealui Drajna, sudu Saacu; scris-am eu Răducanu postelnicel, sluga dumnealui boerului; și cine va citi, să zică: Dumnezeu să-l erte.”//.((text de pe un Triodion din anul 1798 cules de Nicolae Iorga)) 
  
 Iată câteva cuvinte ale lui Nicolae Iorga despre biserica Filipeștilor: Iată câteva cuvinte ale lui Nicolae Iorga despre biserica Filipeștilor:
  • biserica_filipestilor
  • Ultima modificare: 2021/06/05 20:10
  • de către cristian