Datare

9 februarie 1770

Text

”Adecă noi cei mai jos iscăliți moșneni ogretinești dat-am zapisul nostru la mâna lui uncheaș Dumitru Ungureanu i a fiu-său Mihăilă ot Cătun, precum, să să știe că i-am dat noi voe de a-și face o curătură căt va vrea de mare pă moșiia noastră în pădurea ce să cheamă Ursoaia, care curătură făcăndu-o, să aibă a o stapăni mai sus numit căt va trăi, și copii lui de copii, și să nu aibă voie a-1 scoate niminia dintr'acea curătură, atăt din copii nostri, căt și din rude și frați de moșie ce-i avem, să n'aibă voie a-l supăra pă mai sus-numitul, pentru că așa ne-am legat ca să fie al sfintei biserici, să a[i]bă a-și da dijma locului la biserica, pă au pănă la tl. 8, adecă opt, să fie pentru făclii si unte-lduu-me, pentru sufletele tutulor moșnenilor răposați. Și, pentru că acea curătură o face din pădure temei, să aibă a da dijmă mai căte puțintel pănă să va ajunge curătura bine, și atunci să înceapă a da căte tl. 8 pă an la cutiia bisericei și numitu să fie datori pă tot anu a-și da dijma după cum zicem, și să fie bun stăpăn nesupărat de către noi și de către copii nostri, cum și de către ceilalți moșneni, pe[n]tru că așa ne-a[m] legat printr'acestu zapis al nostru și cu voia și știrea tutulor fraților de moșie, i a copiilor noștri.

Și pentru mai adevăra[tă] credință am iscălit, puindu-ne și degetile la numele nstru în loc de pecete, ca să să crează.

1770, Fevruar 9.

Eu Staneu Comișălu, cu [co]pii miei, adeverez.

Eu Petre sin Stancu, cu copii miei, adeverez.

Eu Stan brat Petre cu [co]piii miei, adeverez.

Eu Ilie Comișălu, cu copii miei, adeverez.

Eu Voicu Comișălu, cu copii miei, adeverez.

Eu Popa Voicu cu copii miei, adeverez.

Eu Radu Lea, cu cetasii miei, adeverez.

Eu Gheorghe Păntea adeverez.

Eu Ilie Păntea, cu cetașii miei, adeverez.

Eu Popa Mihai, cu copii. miei, adeverez.

Și am scris eu Popa Preda ot Ogretin, cu zisa mai sus mumiților, și adeverez.”

Notă

Document cules de Aurel Sacerdoțeanu de la elevul său loan D. Lupea din Drajna de Sus

Buletinul Comisiei istorice a României, 1934, Volumul 13


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 9_februarie_1770
  • Ultima modificare: 2020/01/18 20:19
  • de către cristian