Datare

9 decembrie 1801

Text

Adecă eu Radu Pintea împreună cu văru mieu Ilie I cu toți frați nostri, împreună care mai jos ne vom iscăli, dat-am credincios zapisul nostru la cinstită mînă a dumnealui căpitanul Naie to Drajna de jos, precum să să știe că a vîndut noi în hotaru nostru în apa Teleajenului unu vad de moară ca să-și facă dumnealui moară și dârstă și orice o vrea dumnealui să-și facă. Și i-amu mai datu unu locu de cârciumă tot acolen alăturea și tocmiala amu avut-o cu dumnealui taleri 120, adecă o sută douozeci și acel pământu ce l-am vândutu să avemu a-i pune semne cu toți tovarăși noștri dimpreună și l-amu vândutu de a noastră bună voe și ne siliți de nimeni, însă și semnile locului le-amu pusu după cum să va arăta în jos: semnu din sus de unde va putea să să dea apă și semnu din sus păru și ulmu care este dinaintea casii lui Cernatu și drept în jos în gura Tinosului unde este drumu de car și din jos în răpa cea mare, care rîpă este din sus de siliște de Ilea Rogozea. Și i-am vândut-o de a noastră bună voe și nesilit de niminea, ca să o stăpâneascădumnealui I copii dumnealui în veci. Și pentru mai adevărată credință ne amu iscălitu mai jos puindu-ne și degetile în loc de pecete ca să să crează. Și cându s-au făcutu acestu zapis au fostu mulți oameni și preoți care mai jos vor iscăli.

Eu Radu Pîntea vînzător împreună cu fiumieu Gheorghe. Eu Ilie Pîntea vînzător. Eu Stan Pîntea dimpreună cu fiica mea ……. Vînzător. Eu Sanfir Pintea vînzător. Eu Ioan Pîntea vînzător, nepoții Radului Pintea to Drajna de sus. Eu Mari soția lui Stan Pîntea dimpreună ccu feciorii miei anume Dumitru, Radu, vânzători. Ghiorghe Pîntea sin Radul Pîntea to Ogretin vînzător. Popa Dumitru martor Drajna. Popa Bucur ot Sințea martor. Popa Ioan otu Văleani martor. Și amu scris eu Ioanu Dascăl ot Drajna cu zisa dumnealor și martor. Raducan sin polcovnic Paraschiv martor.

Fiindcă această vînzare s-au făcut cu știrea și voința noastră și este bună moșia lor neaducându nici o pagubă la moșia noastră adeverimu și noi. Smaragda Fi.

1802 Mes. Ghenar 8

Notă

Copie după originalui scris pe hârtie în limba română cu litere cirilice

”Societatea Drajna - Acte” nr. 15/ Universul 1938


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 9_decembrie_1801
  • Ultima modificare: 2021/03/22 22:54
  • de către cristian