Datare

Din anul 1811, luna Decemvrie, ziua 6.

Text

„Fiindcă după învoiala ce au făcut toți moșnenii ot Drajna de sus ca să li să împartă moșia lor pă șapte moși, am stătut mai întâi de am făcut alegere acestor moșii anume și care să trage acum din fiecare moș cu numele lui până la unul care arată în jos.

Din Coman Roșu să trade aceștia Ene Bolean, Stan Bolean, Stan Altudoroai, Voinea, Ene brat Stan, Cîrstea, Ion brat Voinea, Stoica brat Voinea, Coman brat Voinea, Popa Anghel dintr-acest moșu să trage acești zece inși.

Din Radu brat Coman Roșu s-au tras numai Popa Stan Hârnea sin Popa Dumitru care Popa Stan și-au văndut toată partea lui de moșie lui Zamfirache i frații lor d-lui sin Andreiu biv treti logofăt cu zapis to leat 1810 Martie 30.

Din Coman cel Bătrîn să trage numai Popa Dumitru.

Din Radu Gârbea să trage Dumitru și Matei brat Dumitru.

Din Tudor sin Stoica să trage acum Radu și Dincă și văruso Ioniță.

Din Radu Bolean sin Dumitru să trage Coman Tudorică și Vlad Tudorică i Radu brat Vlad i Vlad Borăcianu.

Din Ion sin Radu Bolean să trage Vlad Uscat și Gheorghe Uscat și Pavel.

Adică șapte moși analoghisindu-se pă stânjăni 3820 vine de moși câte stînjini împărțeala moșii pă acești mai sus numiți moși cîte stînjini li să cuvine a stăpâni, dîndu-să fiește căruia moș moșie în trei locuri, fiindcă s-au făcut moșia trei măini.

Partea de livezi cu fân

226 stânjăni S-au cuvenit Radului sin Nidelchi i lui Ioniță văru-său ce să trage din Tudor sin Stoica, moșie cu livezi de fân din vadurile de sub poalile muntelui până unde s-au dus piatră, dîndu-li-să acestora mai mulți stînjăni de cît a celorlalți, fiind livezile mai scurte, și mergu numai până sub poalele muntelui.

197 stânjăni S-au cuvenit lui Vlad Uscat i lui Gheorghe și Pavel Uscat ce să trage din Ion sin Radul Bolân; iar la vaduri din piatra ce s-au pus despărțitoare de mai sus numiții Radul Nidelcăi și până în vălceaua Podurilor în lat iar lungul până-i supt poalele muntelui.

197 stănjăni S-au cuvenit lui Zamfirache sin Andrei treti logofăt cu frații dumisale, moșie de cumpărătoare de la Popa Stan Hârnea ce să trage din Radu brat Coman Roș, însă din Vălceaua Podurilor și pînă unde s-au împlinit aceștia stânjăni până în vâlceaua dela vadu cu siliștea și cu clăcaș din satu ce să numește la Poduri și până în hotarul Ogrătinului.

197 stănjăni S-au cuvenit lui Dumitru Gârbea i lui Mateiu ce să trage din Radul Gârbea, moșie cu livezi alăturea cu a lui Zamfirache dintr-acea vâlcea la vale, unde s-au pus piatră și lungu pănă în hotaru Ogrătin.

181 stănjăni S-au cuvenit Popii lui Dumitru ce să trage din Coman Bătrînu, moșie cu livezi alăturea cu partea lui Dumitru Gârbea, mai puțintel de cît celorlalți moșii, pentru căci s-au găsit neamul lor vânduți la Șanca Stînjăni 70.

181 stănjăni S-au cuvenit lui Coman Tudorache i lui Vlad i Radul brat Vlad i lui Vlad Porucean alăturea cu popa Dumitrum iar livezi și mai puțintel de cît celorlalți moși fiindcă și neamu acestora au vândut la Șanca căpitan.”

(…….. în lucru)

Dacă dorești să ajuți la copierea acestor texte vechi te rog să îmi trimiți email la cristian@drajna.ro

Notă

Copie după originalui scris pe hârtie în limba română cu litere cirilice

”Societatea Drajna - Acte” nr. 32/ Universul 1938


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 6_decembrie_1811
  • Ultima modificare: 2021/05/25 16:23
  • de către cristian