Datare

4 ianuarie 1827

Rezumat

Foaie de învoială între Popa Ene și Ene sin Pană Comişăl cu Niculai Comișăl pentru un loc de moșie în Ogretin

Text

Adeverez eu cu aciastă adăverinţă a mea la măua vărâ-mieu Ene sin Pană Comişăl i la măna nepotă-mieu Niculai Comişăl precum să să ştie că, avăndu nepotă-mieu un loc dă casă în partea lui dă moşie, şi eu puind căte (sic) pruni pă locul dă casă al numitului nepot cam în sălnicie, după vremi, şi, acum sculăndu-să numitul nepotă mieu, m’au trasu înnaintea dumnealui (sic) vătafului de plai, şi dumnealui ne-au orînduit în faţa locului să cerceteze pricina şi să ne înpace, şi eu conoscăndu-mi gresala (sic), m’am învoit ca să fiu bun clăcaş a-mi plăti dijma prunilor i a porumbului i a fânului după locul acela, iară după hotărniciia ce vom face-o, şi cui să va cuveni locul acela numitului nepot Nicolae, să aibă a-mi întoarce îndărăt tl. cinzeci ce i am dat dijma pă ani dooăzeci şi şapte.

Care aciastă învoială ce am făcut a fost şi toţi moşneni cate mai jos să vor iscăli dă marturi. Şi eu am făcut aciastă învoială dă bună voia mea, nesălit dă nimeni, fiind şi alte obraze cinstite faţă, care să vor iscăli dă marturi la aciastă învoială. Iară tl. cinzeci ce scrie mai sus dijma pană acum am răspunsu, şi dă acum înnainte să fiu dat a-mi plăti dijma din toate. Şi pentru încredinţare m’am iscălit, puindu-mi şi dăgetul în loc dă pecetie ca să o crează.

827, Ghen. 4.

Popa Ene adever.

Costache Comişelu.

Eu Pentru (sic) Comişel, măr.

Eu Manolachi Comişelu, marturi.

Eu Radu Şteru (?)

Eu Gheorghe(?) Păuteatea (sic), mar.

Şi am scris eu Ic. polcv. (?)… şi martur.

Notă

Documente de pe Valea Teleajenului publicate cu o introducere de N. Iorga 1925


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 4_ianuarie_1827
  • Ultima modificare: 2020/01/18 20:41
  • de către cristian