Datare

4 august 1699

Text

Adecă eu Constantin i sinu ego Oanii, împreună cu fămeia mea anume Voica și de-n preună cu feciorii miei anume care să vor iscăli mai jos, dat-am acesta al nostru zapis, la mîna dumnealui Albului Pârcălabu ca să-i fie de bună credință precum să se știe că Harțoghii jumătate să aibă tinearea și a stăpâniarea dumnealui părți 2, pentrucă o am vândut eu de a mea bună voe și cu știrea tuturor vecinilor și den sus și den jos, ca să-i fie dumnealui stătătoare în veaci, dumnealui și feciorilor dumnealui și nepoților i strănepoților dumnealui cîți Dumnezeu îi va hărăzi.

Și o am vîndut dreptu bani gata taleri 25 1/2 ca să-i fie dumnealui moșie stătătoare în veaci și hotarul acestei moșii merge din apa Drăjnii pân în piatra Turburii, să aibă Să aibă dumnealui a ținerea și a stăpînirea peste tot hotarul den câmpu, den apă, den pădure de peste tot hotarul cât au fost partea noastră. Și când s-au făcut acest zapis, fost-au mulți oameni buni mărturie cari sa și iscălit mai jos ca să să crează. Și pentru credința pusu ne-am mai jos iscăliturile și deagețile în loc de pecete ca să să crează.

Avgust dni 4 leat 1699 (7207)

 • Eu Ghiorghiță Iuzbașa ot Văleani martor.
 • Eu Carpen ot tam martor.
 • Eu Radul i vnuc ego Carpen martor.
 • Eu Stan brat ego Radul martor.
 • Eu Oprea Stegar martor.
 • Eu Neagul Soroescul martor.
 • Eu Constandin
 • Eu Voica fămeaia lui.
 • Eu Ion i sinu ego.
 • ((ss)Șărban ftorispătar mărturie.

Și den partea lui Constandin den Harțoghii jumătate să aibă a ținea Albul Părcălabul 2 părți și Stan Treacă o parte și poeni de fîn 2. Poiana Grecului și Poiana Nucului.

Și am scris eu Stoian grăm(atic) cu zisa lor. Crăciun Stegar ot Stanu căpit ot București martor. Eu Marin sin Miculi ot Văleni martor, i eu Ion sinu Stan sutaș.

Notă

Societatea ”Drajna” - Acte / Universul 1938 - Copie după originalul scris pe hârtie în limba română cu litere chirilice.


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
 • 4_august_1699
 • Ultima modificare: 2020/01/18 19:42
 • de către cristian