Datare

2 iunie 1849

Rezumat

Jalbă a lui Moise Pănculescu către judecătoria județului Prahova pentru o moșie

Text

Cinstitei cîrmuiri a j. Prahv. plecată jalbă.

De către uni din moşneni ogretineni mă văzu cotropit din dreptele mele fineţe, clăcaşi, precum şi altile supt niciun fel de cuvînt drept, căci eu la leat 1841 amu avut în stăpînire-mi tooate aceste ce acum mi s’au cotropit de către numiţi, precum înşile dovedescu prin jalba ce au dat-o cinstitei desfiinţatei judecătorii de Saac şi care mi s’au încunoştinţat pă lingă porunca acei cinstitei judecătorii no. 4842, cerîndu în zisa jalbă a lor ca nişte livezi de fin ce eu le stăpîneam atuncea să să asigureze venitul lor pînă îşi vor aduce hotarnicu a-şi alege părţile supt cuvînt că au bănuială că stăpînescu eu mai mult, dar cinstita judecătorie n’au încuviinţat provlema lor, poruncindu-le prin porunca No. 4886, tot acelaşi an, ca mai întîi să-şi aducă numiţi pă hotarnicul lor, dumnealui Rădăcan Meinescu, şi atunci dovedindu-să că eu stăpînescu mai mult, să le întorcu înnapoi, dar şi fără să înţeleagă zisa poruncă, s’au pusără în sîlniciie şi me-au cotropitu în lipsa mea de acolo tooate cele ce mai sus zicu fără a să desăvîrşi hotărniciia, precum li să porunceşte. De aceia dar plecat rog cinstita cîrmuire a porunci cui să cuvine de a-mi înnapoia acele cotropiri şi ei să-şi urmeze porunca cinstitei judecătorii şi a-şi alege părţile lor despăgubindu-mă şi de venitu ce l-au luoat în silnicie pănă acum.

Al cinstitei cîrmuiri plecat

M. Pănculescu.

Priimit la 2 Iunie 849.

Notă

Documente de pe Valea Teleajenului publicate cu o introducere de N. Iorga 1925


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 2_iunie_1849
  • Ultima modificare: 2020/01/18 20:54
  • de către cristian