Datare

1631 (7139) aprilie 28

Text

Scris-am eu Dumitru den Drajna și cu muiarea mea, anume Vișa și cu feciorul meu, anume Zahariia și cu fiica-mea Stana acesta zapis ză fie la mîna jupan Hrizea marile dvornic de mare credință, cum să să știe că i-am vîndut besereca den Drajna cu tot cu iaste în beserecă, cu iconile și cu avirile și cu tot ce iaste în beserică, însă locul au fost al vornicului, dumnelui, numai ce sînt lămnele ale meale. Și o-m vîndut dă bunăvoia noastră și cu știrea tuturor megiașilor și fără de nici o nevoie și fără de nici o silă. Și o-m vîndut, derept 3000 dă bani gata. Și cînd o-m vîndut eu această beserică vornicului au fost la tocmeala noastră mulți boiari: jupînul Mogoș cliucerul și jupînul Nan, socrul vornicului și Iordache vornicul și Radul armașul și stolnicul Stanciul și Negoiță păharnicul și Niță iuzbașa și Drăgulin roșul ot Chiojdu și Stoica roșul al Scurtului ot Cheojdu și Drăgoe den Star Chiojde și Coadă vătahul și Sărbu vătahul și Godean vătahul și popa Văsiie den Drajna și Pătru vătahul iar den Drajna și Vlaicul den Ogretin și Stoica vătahul den Cerășovi și Crăciun din Stîlpeani și Drăgan den Stănești și Dumitru den Rîncezi.

Acesta am scris și mărturisesc.

Pis meseța aprilie 28 dne, vă leat 7139 (1631).

Mogoș clucerul Stoica ot Cheojdu Nan uncheșul Drăgoe ot Star Cheojda Iordache vornicul Coadă vătahul Radul armașu Șărbu vătahul Stanciul stolnicul Drăgulin ot Chiojdu

Eu Dumitru den Drajna pentru credință mi-am pus și pecetea.

Notă

Arh. St. Buc.,ms. 1233, f. 262


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 28_aprilie_1631
  • Ultima modificare: 2020/01/18 18:13
  • de către cristian