Datare

1776, iunie 25

Rezumat

Departamentul al 2-lea arată prin anafora că Mircea pîrcălabul din Drajna (jud. Saac) reclamă că ispravnicul Enache Rahtivanu a cerut și încasat darea de 40 de taleri de care satul fusese scăzut. Judecătorii hotărăsc ca ispravnicii să cerceteze. Domnul întărește.

Text

”Io Alecsandru Ioan Ipsilant voievod.

După cum s-au găsit cu cale dă la judecată, poruncim dumneavoastră ispravnicilor ai județului să urmați a face cercetarea ce scrie mai jos.

Preaînălțate doamne,

Dumnealui vătafu za aprozi aduse la judecată pe Mirică pîrcălabu de la Drajna sud Saac, pîrîș lui Enache Raftivanu zet Constandin biv (al) 2 (lea) logofăt, că la leat 1774 la ridicarea rușilor, satul lor, Drajna, fiind încărcat la banii zaherelii taleri 900 și numitu Enache și cu sărdaru Ioniță Slătineanu fiind ispravnici to sud Saac, la acea vreme, pentru un om ce l-au luat din sat și l-au dat unui boer, au dăscărcat satul cu taleri 40, dîndu-le și adeverință la mînă, dar în urmă au trimis pe un Gheorghe Ciolacul cu 3 slujitori și au apucat pe numitu pîrcălab și, luînd bani de la neguțători cu dobândă, i-au înplinit Ianache Răftivanu. Că n-au scăzut pe sat taleri 40, n-au tăgăduit, dar au răspuns că nici au trimis să apuce pă Mirică pîrcălabu să dea acei bani, că au venit aici la București și la socoteala ce au avut cu Slătineanu, tovarășu său, acei bani s-au ținut în seamă, iar Mirică pîrcălabu scoase răvașu lui Gheorghe Ciolacul ce fusese zapciu de datul acestor taleri 40, în care răvaș scrie că din porunca sărdarului Ioniță Slătineanu au apucat pe satu Drajna și au luat de la Mirea pîrcălabu taleri 40 ce li să făcuse scăzământ la banii zaherelii.

Deci, dă vreme că Ianache Răhtivanu zice să scăzămîntu satului este bun și la socoteala ce au avut cu Ioniță Slătineanu, banii s-au ținut în seamă de la mijloc și Mirică pîrcălabu încă are răvașu acelui Heorghe zapciu de datu acestor bani, găsim cu cale să fie luminată porunca mării tale la dumnealui ispravnicii ot sud Saac, unde se află și acel Ghoerghe Ciolacul, ca să-l aducă să-l înfățișeze cu Mirică pîrcălabu și să cerceteze cu ce adeverință au luat acei taleri 40 de la Mirică pîrcălabu. Și dă va avea răvaș sărdaru Ioniță Slătineanu, sau al lui Ianache Răftivanu, dumnealor ispravnicii să dea adeverință la mîna Miricăi pîrcălabu ca, cu acea adeverință să-și caute banii la sărdaru Slătineanu, iar dă nu va avea răvaș de datul acestor taleri 40, nici dă la sărdaru Ioniță Slătineanu, nici dă la Ianache Răftivanu, să-l apuce să înplinească. Iar hotărârea cea dăsăvîrșită rămîne la innălțimea ta.

M(atei) Pădure paharnic, Theodorache Tufcanu medelnicer, B(arbu) sluger, George Canale.”

Notă

Arh. St. Buc., Ms. nr. 5, f. 99-99v.

”Acte judiciare din Ţara Românească 1775-1781” - doc. nr. 139


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 25_iunie_1776
  • Ultima modificare: 2020/01/18 20:21
  • de către cristian