Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Ambele părți revizuirea anterioară Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
25_februarie_1651 [2019/03/18 18:44]
admin
25_februarie_1651 [2020/01/18 19:26] (curent)
cristian
Linia 1: Linia 1:
 ==== Matei Basarab voievod întărește lui Radul Mihalcea, mare comis, stăpânirea unui munte și a unei ocine în Drajna de Jos, j. Sac, hotărnicite cu 12 boieri ==== ==== Matei Basarab voievod întărește lui Radul Mihalcea, mare comis, stăpânirea unui munte și a unei ocine în Drajna de Jos, j. Sac, hotărnicite cu 12 boieri ====
  
-Din mila lui Dumnezeu, lo Matei Basarab voievod si domn a toată Țara Ungrovlahiei. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele cinstitului dregător al domniei mele, jupân Radul Mihalcea mare comis, și cu fiii lui câți i-a dăruit Dumnezeu, ca să-i fie ocină la Drajna de Jos, din județul Sac, ș'i la munte, cum este scris în cartea și în zapisul de vânzare, însă ocină aleasă și hotărnicită și împietrită cu 12 boieri hotarnici și cu jupân Cernat mare portar, hotarnic, de peste tot hotarul și cu tot venitul din hotar până în botar, pentru că această ocină din Drajna, mai sus-zisă, a fost cumpărată de Hriza vornic de la megiașii din sat, tot pe bani gata. Iar apoi, după cumpărătură, el a hotărnicit-o cu 12 boieri și cu Cernat mare portar cu voia tuturor sătenilor din Drajna și din Stănești. +=== Datare ===
  
-Și a tot stăpânit Hriza vornicul această ocină din Drajna, hotărnicită și aleasă și împietrită, cu bună pace până a +25 februarie 1651
-fost el în viață. lar când a fost acum, în zilele domniei mele, după moartea lui Hriza vornic, fiul său, Udrea comis, el a vândut această ocină jupânului Radul mare comis pe bani gata, așa hotărnicită și împietrită și aleasă de tatăl său, Hrizea vornic.+
  
-Iar apoi, după vânzarea lui Udrea comis, sătenii din Stănești, anume Neagoe, și Roșca, și Stanciul, și Șerban, și Borcea, și Stan, și Stoica, și Radul, și Pătru, ei sau sculat cu pâră, spunând că a hotărnicit rău Hriza vornic și că a luat dedinele lor cu hotarul, cu silă și fără dreptate. Și au venit înaintea domniei mele, în divanul cel mare, de s-au pârât de față cu jupân Radul mare comis. Întru aceea, și jupan Radul comis, dacă a văzut așa, el a arătat în divan cartea acelor 12 boieri hotarnici, de hotărnicie, și cartea tuturor sătenilor din Drajna și din Stănești, cum s-au învoit ei de bunăvoia lor de au dat pe Hriza vornic să stăpânească din jos, de peste tot hotarul Drajnei și al Stăneștilor, 200 de părți, și megiașii toți, 26 de părți, și să stăpânească Hriza vornic și siliștea Drajnei din jos, iar megiașilor le-a plăcut siliștea din sus a Stăneștilor și cu morile lui Hriza vornicul de pe Teleajen și cu tot din sus.+=== Text ===
  
-De aceea, și domnia mea am cercetat și am judecat, după dreptate și după legea lui Dumnezeu, împreună cu toți cinstiții dregători ai domniei mele, și a ajuns legea și divanul pe sătenii din Stănești ca să jure, cu 12 megiași, că nu au hotărncit acei 12 boieri hotarnici cu voia lor și că nu s-au învoit cu Hriza vornic de bunăvoia lor, nici nu sânt zapisele lor cu mare gloabă și cu blestem, iar apoi, după lege, și la 24 de boieri hotarnici, să să hotărnicească de către jupan Radul mare comis. Iar sătenii, dacă au văzut așa, că i-a ajuns dregitorul domniei mele, jupân Radul mare comis, cu legea și cu judecata divanului, ei nu au luat lege, nici nimic, ci au fugit de aici, de la divan, la casele lor și au rămas de lege și de judecată dinaintea domniei mele din divan, ca mai multă treabă și lucru cu jupân Radul mare comis și cu ocina lui din Drajna de Jos, hotărnicită și aleasă și împietrită, să nu aibă, în veac, ci să-i fie dedină cu bună pace, de ohabă, lui și fiilor, și nepoților, și strănepoților, în veac, și de nimeni neclintit, după porunca domniei mele.+”Din mila lui Dumnezeu, lo Matei Basarab voievod si domn a toată Țara Ungrovlahiei. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele cinstitului dregător al domniei mele, jupân [[radu_mihalcea|Radul Mihalcea]] mare comis, și cu fiii lui câți i-a dăruit Dumnezeu, ca să-i fie ocină la [[drajna_de_jos|Drajna de Jos]], din județul Sac, ș'i la munte, cum este scris în cartea și în zapisul de vânzare, însă ocină aleasă și hotărnicită și împietrită cu 12 boieri hotarnici și cu jupân Cernat mare portar, hotarnic, de peste tot hotarul și cu tot venitul din hotar până în botar, pentru că această ocină din Drajna, mai sus-zisă, a fost cumpărată de [[boierul_hrizea|Hriza]] vornic de la megiașii din sat, tot pe bani gata. Iar apoi, după cumpărătură, el a hotărnicit-o cu 12 boieri și cu Cernat mare portar cu voia tuturor sătenilor din Drajna și din [[satul_stanesti|Stănești]].  
 + 
 +Și a tot stăpânit [[boierul_hrizea|Hriza]] vornicul această ocină din Drajna, hotărnicită și aleasă și împietrită, cu bună pace până a fost el în viață. lar când a fost acum, în zilele domniei mele, după moartea lui Hriza vornic, fiul său, Udrea comis, el a vândut această ocină jupânului [[radu_mihalcea|Radul]] mare comis pe bani gata, așa hotărnicită și împietrită și aleasă de tatăl său, [[boierul_hrizea|Hrizea]] vornic. 
 + 
 +Iar apoi, după vânzarea lui Udrea comis, sătenii din Stănești, anume Neagoe, și Roșca, și Stanciul, și Șerban, și Borcea, și Stan, și Stoica, și Radul, și Pătru, ei sau sculat cu pâră, spunând că a hotărnicit rău Hriza vornic și că a luat dedinele lor cu hotarul, cu silă și fără dreptate. Și au venit înaintea domniei mele, în divanul cel mare, de s-au pârât de față cu jupân [[radu_mihalcea|Radul]] mare comis. Întru aceea, și jupan Radul comis, dacă a văzut așa, el a arătat în divan cartea acelor 12 boieri hotarnici, de hotărnicie, și cartea tuturor sătenilor din Drajna și din Stănești, cum s-au învoit ei de bunăvoia lor de au dat pe Hriza vornic să stăpânească din jos, de peste tot hotarul Drajnei și al Stăneștilor, 200 de părți, și megiașii toți, 26 de părți, și să stăpânească Hriza vornic și siliștea Drajnei din jos, iar megiașilor le-a plăcut siliștea din sus a Stăneștilor și cu morile lui Hriza vornicul de pe Teleajen și cu tot din sus. 
 + 
 +De aceea, și domnia mea am cercetat și am judecat, după dreptate și după legea lui Dumnezeu, împreună cu toți cinstiții dregători ai domniei mele, și a ajuns legea și divanul pe sătenii din [[satul_stanesti|Stănești]] ca să jure, cu 12 megiași, că nu au hotărncit acei 12 boieri hotarnici cu voia lor și că nu s-au învoit cu Hriza vornic de bunăvoia lor, nici nu sânt zapisele lor cu mare gloabă și cu blestem, iar apoi, după lege, și la 24 de boieri hotarnici, să să hotărnicească de către jupan Radul mare comis. Iar sătenii, dacă au văzut așa, că i-a ajuns dregitorul domniei mele, jupân Radul mare comis, cu legea și cu judecata divanului, ei nu au luat lege, nici nimic, ci au fugit de aici, de la divan, la casele lor și au rămas de lege și de judecată dinaintea domniei mele din divan, ca mai multă treabă și lucru cu jupân Radul mare comis și cu ocina lui din Drajna de Jos, hotărnicită și aleasă și împietrită, să nu aibă, în veac, ci să-i fie dedină cu bună pace, de ohabă, lui și fiilor, și nepoților, și strănepoților, în veac, și de nimeni neclintit, după porunca domniei mele.
  
 Iată și martori am pus domnia mea: jupân Ghiorma mare ban al Craiovei și jupân Dragomir mare vomic și jupân Radul mare logofăt și jupân Stroe vistier și jupân Diicul spătar și jupân Preda clucer și jupân Barbul stolnic și jupân Hriza paharnic și jupân Costandin mare postelnic. Și ispravnic, jupân Radul mare logofăt. Iată și martori am pus domnia mea: jupân Ghiorma mare ban al Craiovei și jupân Dragomir mare vomic și jupân Radul mare logofăt și jupân Stroe vistier și jupân Diicul spătar și jupân Preda clucer și jupân Barbul stolnic și jupân Hriza paharnic și jupân Costandin mare postelnic. Și ispravnic, jupân Radul mare logofăt.
Linia 14: Linia 19:
 Am scris eu, Dumitru logofăt, în cetatea de scaun Târgoviște, luna februarie 25 zile, și de la Adam pină acum în anul 7159 <1651>. Am scris eu, Dumitru logofăt, în cetatea de scaun Târgoviște, luna februarie 25 zile, și de la Adam pină acum în anul 7159 <1651>.
 Io Matei voievod, din mila lui Dumnezeu domn. Io Matei voievod, din mila lui Dumnezeu domn.
-Io Matei voievod <m. p.>+Io Matei voievod <m. p.>
  
-==== Notă ====+=== Notă ===
  
 DANIC, Col. Doc. Muntenești, CXVIII/3. DANIC, Col. Doc. Muntenești, CXVIII/3.
Linia 25: Linia 30:
 Ț. Rom., vol. VII, nr. 324; menț., Stoicescu, Dicț. marilor dregători, p. 204. Ț. Rom., vol. VII, nr. 324; menț., Stoicescu, Dicț. marilor dregători, p. 204.
  
 +Documenta Romaniae Historica. Seria B. Ţara Românească. Volumul 36-1651-pag. 102
 +
 +----
 +
 +{{tag>[hrisov drajna_de_jos radu_mihalcea hotar]}}
  • 25_februarie_1651.1552927464
  • Ultima modificare: 2019/03/18 17:44
  • (editare externă)