Datare

1631 (7140) octombrie 20

Text

Iarăși eu Crăciun, feciorul Jidului, fost-am vândut întâi vornicului locul case-mi și cu casa și cu pometele și cu gardurele și cu ocolu siliștei casei mele, preț ughi 5; și pământure în câmpu 4, preț ughi 2. Și am fost vândut popii (din) Vasiiu 2 pământuri. Deci mi-au dat vornicul banii de i-am lepădat popii pre acele 2 pământuri, însă banii 250. Apoi m-am îndemnat de a mea bunăvoe de mi-am vândut preste tot toată ocina cât mi-au fost rămas de în câmpu și de în pădure și de apă, cu vadure de moară și partea de în munte, de preste tot hotarul Stăneștilor și al Drăjnarilor, de în cin până în cin. (Și pentru) Și prețul ocinii preste tot, și întâiu și apoi, face ughi 12 i pol.

Credință pus-am degetele și pecețile noastre. Și mărturie fost-au când se-au cumpărat aceste ocine și acești rumâni cari se-au vândut și ei cu pământul lor fost-au: Mogoș clucearul și Deadiul vătah și Stanciul stolnic și Pavel postelnic, fecior Buicăi și Coadă vătah și Petru vătah de Drăjnari și Dragul pitar (loc alb) și Drăghici postelnic de Berilești și Ursea de Stănești și Radul postelnic, fecior Mihalcei vornicul și Neagoe de Stănești, Șerbul vătah și Radul de Stănești.

Și am scrie eu, Tudor de Rătești, octomvrie dni 20, văleat 7140 (1631). Mogoși cluceru. Tudor Rătescul. Deadinul vătahul. Drăghici postelnicu. Stanciul stolnic. Petru vătahul. Andronios proniu. Pătru postelnicu sinu Voicul.

Notă

Arh. St. Buc., ms. 1233, f. 284 v. Copie

Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 20_octombrie_1631
  • Ultima modificare: 2019/11/27 09:47
  • de către cristian