Datare

1486 septembrie 1 - 1487 august 31 (6995)

Text

”Izvodul cărții Vladului vodă, feciorul lui Vlad vodă, ce s-au scos după sîrbie pe rumânie, cursul anilor leat 6995 (1486-1487).

Dat-am domnia mea această carte a domniei mele slugilor domnii mele, lui Stîngaciu cu feciorii lui și lui Stan Costișatul cu feciorii lui și cu frate-său Vlaicul, cu feciorii lor și cu fetele lor, ca să le fie Ogretinul tot, pentru că jumătate iaste a lor bătrînă ocină de baștină dreaptă, iar jumătate au cumpărat de la Baico den Blejoi, drept 1450 aspri. Și au dat și domnii mele un cal. Însă Stîngaciu cu feciorii lui și cu fetele lui pre jumătate den Ogretin, însă fetele să n-aibă nici o amestecătură, pînă vor fi vii feciorii lui Stîngaciu și feciorii feciorilor lor. Și de li se va întîmpla și moarte, ocina să nu se vînză, ci să le fie celor ce le vor rămînea în urmă. Iar Stan Costișatul cu feciorii lui și cu fetele lui și cu frate-său Vlaicul, cu feciorii lui, să ție altă jumătate den Ogretin. Și să le fie stîna de la Clăbucet, pentru că au cumpărat Stan Costișatul de la Șuban den Topliță și de la frații lui, drept 2 boi. Iar Stîngaciu cu feciorii lui să ție stîna de la Tătarul, pentru că iaste a lor bătrînă ocină.

Drept aceea, am dat și domnia mea această carte a domnii mele, ca să le fie ocină ohabnică, lor și feciorilor și nepoților și strănepoților.

După aceasta și mărturii am pus, boiarii divanului domnii mele.”

Notă

Arh. St. Buc., ms. nr. 1232 f.13; Copie după o trad. din sec. XVIII; Ediții Panaitescu, 361-362; DIR, B., 185.

”Documentele Ţării Româneşti” - Volumul 1 - Documente interne (1369-1490)

Traducere în posesia Elenei Kretzulescu cu însemnarea: ”Acest hrisov protocolisindu-se după două părți ce-au rămas din hrisovul slovenesc cel adevărat, s-au cunoscut a fi întocmai, iar mărturia veliților boieri ce sînt numiți în cel adevărat lipsește. Az Chiriță dascăl slovenesc ot mănăstirea Colții. 1800 iulie 17”.


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 1_septembrie_1486
  • Ultima modificare: 2020/01/18 17:51
  • de către cristian