Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Ambele părți revizuirea anterioară Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
19_aprilie_1569 [2019/09/14 01:28]
cristian
19_aprilie_1569 [2020/01/18 18:02] (curent)
cristian
Linia 7: Linia 7:
 === Text === === Text ===
  
-”Cu mila lui Dumnezeu Io Alexandru Voevod și Domn a toată țara Ungroclahiei, fiul marelui și prea bunului Mircea Voevod, dă domnia mea această porunca a domniei mele, slugei domniei mele, lui Stoica Tătarul și cu fiul său Buchea și cu fii lor câți Dumnezeu le va da, ca să le fie ocina anume la Blohomi, ca să se știe și semnele, dela piatra ce este mai sus de râpă și de la Teleajen în sus ((loc șters)) Gogoșarului în vârf la Sleama la Chițiboi și de la Chițiboi în jos pe muchea [[piscul_cetateaua|Cetățelei]], în jos până acolo, unde este înfierat la Pisculiț și la Curmătura și dela Curmătura în jos până la vâlceaua Adâncă, la Frasin în jos și dela Frasin și până în Teleajen în sus la piatră și ceva mai la mijloc prin siliște, stânjeni 110 și ((loc șters)) stânjeni 302, căci lor le este veche și dreaptă ocină de moștenire, cumpărată încă din zilele bătrânului Alexandru ((loc șters)). +”Cu mila lui Dumnezeu Io Alexandru Voevod și Domn a toată țara Ungroclahiei, fiul marelui și prea bunului Mircea Voevod, dă domnia mea această porunca a domniei mele, slugei domniei mele, lui Stoica Tătarul și cu fiul său Buchea și cu fii lor câți Dumnezeu le va da, ca să le fie ocina anume la Blohomi, ca să se știe și semnele, dela piatra ce este mai sus de râpă și de la Teleajen în sus ((loc șters)) [[Gogoșarului]] în vârf la [[Sleama la Chițiboi]] și de la [[Chițiboi]] în jos pe muchea [[piscul_cetateaua|Cetățelei]], în jos până acolo, unde este înfierat la Pisculiț și la Curmătura și dela Curmătura în jos până la [[vâlceaua Adâncă]], la Frasin în jos și dela Frasin și până în Teleajen în sus la piatră și ceva mai la mijloc prin siliște, stânjeni 110 și ((loc șters)) stânjeni 302, căci lor le este veche și dreaptă ocină de moștenire, cumpărată încă din zilele bătrânului Alexandru ((loc șters)). 
  
 După aceia Stoica Tătarul și fiul său Buchea s-au certat înaintea domniei mele cu Radul din Stănești ((loc șters))  Neagoe Pașrăiscu și cu alții părtași ai lor ocină din Stănești. Și așa au spus ei înaintea domniei mele ((loc șters)) și ocină, Stoica și cu fiul său Buchea. Așa dar a cumpărat el și cu fratele său Vlaicul, ocină din ((loc șters)) Jiliștea la gura Vâlcelei Gâștei și pe vâlcea în sus la Curmătura Cetăței după și ((loc șters)) până acolo. Această ocină s-a cumpărat dela Balea și dela Stanciul cu stânjeni 162 cu 768 [[aspru|așpri]] gata. Așa dar ((loc șters)) am văzut și am judecat după dreptate și după lege cu toți cinstiții dregători ai domniei mele și am citit și cartea lui Alexandru Voevod și Zapisul lor și am arătat domnia mea că este ocina care s-a scris mai sus. ((loc șters)). A lui Stoica și a Buchei și lui Vlaicu și cu scrierea lui Radul și Neagoe de judecată, dinaintea domniei mele, și ((loc șters)) această carte a lui Stoica și fiilor lor câți ((loc șters)) ohabnic, și fiilor lor și nepoților lor și strănepoților lor și de nimeni clintit după porunca domniei mele.  După aceia Stoica Tătarul și fiul său Buchea s-au certat înaintea domniei mele cu Radul din Stănești ((loc șters))  Neagoe Pașrăiscu și cu alții părtași ai lor ocină din Stănești. Și așa au spus ei înaintea domniei mele ((loc șters)) și ocină, Stoica și cu fiul său Buchea. Așa dar a cumpărat el și cu fratele său Vlaicul, ocină din ((loc șters)) Jiliștea la gura Vâlcelei Gâștei și pe vâlcea în sus la Curmătura Cetăței după și ((loc șters)) până acolo. Această ocină s-a cumpărat dela Balea și dela Stanciul cu stânjeni 162 cu 768 [[aspru|așpri]] gata. Așa dar ((loc șters)) am văzut și am judecat după dreptate și după lege cu toți cinstiții dregători ai domniei mele și am citit și cartea lui Alexandru Voevod și Zapisul lor și am arătat domnia mea că este ocina care s-a scris mai sus. ((loc șters)). A lui Stoica și a Buchei și lui Vlaicu și cu scrierea lui Radul și Neagoe de judecată, dinaintea domniei mele, și ((loc șters)) această carte a lui Stoica și fiilor lor câți ((loc șters)) ohabnic, și fiilor lor și nepoților lor și strănepoților lor și de nimeni clintit după porunca domniei mele. 
Linia 21: Linia 21:
 ”Societatea Drajna - Acte” / Universul 1938 ”Societatea Drajna - Acte” / Universul 1938
  
 +----
 +
 +{{tag>[hrisov drajna boloni]}}
  • 19_aprilie_1569.1568413683
  • Ultima modificare: 2019/09/14 01:28
  • de către cristian