Datare

19 aprilie 1569

Text

”Cu mila lui Dumnezeu Io Alexandru Voevod și Domn a toată țara Ungroclahiei, fiul marelui și prea bunului Mircea Voevod, dă domnia mea această porunca a domniei mele, slugei domniei mele, lui Stoica Tătarul și cu fiul său Buchea și cu fii lor câți Dumnezeu le va da, ca să le fie ocina anume la Blohomi, ca să se știe și semnele, dela piatra ce este mai sus de râpă și de la Teleajen în sus 1) Gogoșarului în vârf la Sleama la Chițiboi și de la Chițiboi în jos pe muchea Cetățelei, în jos până acolo, unde este înfierat la Pisculiț și la Curmătura și dela Curmătura în jos până la vâlceaua Adâncă, la Frasin în jos și dela Frasin și până în Teleajen în sus la piatră și ceva mai la mijloc prin siliște, stânjeni 110 și 2) stânjeni 302, căci lor le este veche și dreaptă ocină de moștenire, cumpărată încă din zilele bătrânului Alexandru 3).

După aceia Stoica Tătarul și fiul său Buchea s-au certat înaintea domniei mele cu Radul din Stănești 4) Neagoe Pașrăiscu și cu alții părtași ai lor ocină din Stănești. Și așa au spus ei înaintea domniei mele 5) și ocină, Stoica și cu fiul său Buchea. Așa dar a cumpărat el și cu fratele său Vlaicul, ocină din 6) Jiliștea la gura Vâlcelei Gâștei și pe vâlcea în sus la Curmătura Cetăței după și 7) până acolo. Această ocină s-a cumpărat dela Balea și dela Stanciul cu stânjeni 162 cu 768 așpri gata. Așa dar 8) am văzut și am judecat după dreptate și după lege cu toți cinstiții dregători ai domniei mele și am citit și cartea lui Alexandru Voevod și Zapisul lor și am arătat domnia mea că este ocina care s-a scris mai sus. 9). A lui Stoica și a Buchei și lui Vlaicu și cu scrierea lui Radul și Neagoe de judecată, dinaintea domniei mele, și 10) această carte a lui Stoica și fiilor lor câți 11) ohabnic, și fiilor lor și nepoților lor și strănepoților lor și de nimeni clintit după porunca domniei mele.

Iată și martori a pus domnia mea pe jupân Ivașcu vornic și jupân Neagoe vel logofăt și jupân Stan spătar și Vlad vist-ar și Badea stolnic și Bratul comis și Gonțea paharnic și Stoica postelnic și ispravnic Neagoe vel logofăt și eu Ștefan logofăt am scris în orașul București, luna Aprilie, 19 zile 7077.

IO ALEXANDRU VOEVOD (L.P.) 12) cu mila lui D-zeu Domn.”

Notă

Traducere Elena Eftimiu 19 aprilie 1927 după original scris pe hârtie în limba slavă cu litere chirilice.

”Societatea Drajna - Acte” / Universul 19381) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 7) , 8) , 9) , 10) , 11)
loc șters
12)
pecetea lipsește
Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 19_aprilie_1569
  • Ultima modificare: 2020/01/18 18:02
  • de către cristian