Datare

18 noiembrie 1643

Text

Adică eu Udrea vel comis feciorul răposatului jupân Hrizea biv vel dvornic scriu și mărturisesc cu acest al meu zapis să fie de mare credință la mâna jupânului Radul vel comis, cum să să știe că i-am vândut dumnealui satul Drajna den județul Săcuianilor, tot satul cu tot hotarul și cu toții rumânii și cu morile și cu tot venitul, cu Siliștea satului den câmpu și cu pădure și cu apă den hotar până în hotar cu rumânii anume: Drăgan i Lupul și Vladul cu toți feciorii lui i Dragomir cu toți feciorii lui, și Nan, cu toți feciorii lui și Răducul cu toți feciorii lui și Radul Răspopul cu feciorii lui anume Dumitru și cu toți feciorii lor și Dragomir cu feciorii lui anume Dumitru și cu toți feciorii lor și Neagoe cu toți feciorii lui și Radul cu toți feciorii lui și Mihăil cu toți feciorii lui Stan i Radul cu toți feciorii lor și Stan al Aldei cu toți feciorii lui i Lupul și Vladul cu toți feciorii lui i Dragomir cu toți feciorii lui, și Nan, cu toți feciorii lui și Răducul cu toți feciorii lui și Radul Răspopul cu feciorii lui Ion i Stan i Stanciul i Stoian și Toader Cimpoitorul cu toți feciorii lui și Dumitru care-l ține muiarea lui Berilă cu feciorii lui anume Teodosie și Lupul și Manea și Dan i Tudor i Sarul și cu feciorii muerii lui făcuți cu Berilă anume Oana i Berilă și Ion cu feciorii lui anume Oprea și Simtion cu toți feciorii lor și Radul cu feciorii lui Rusin i Vintilă i Lepădat și Marin cu feciorii lui Neagul cu toți feciorii lui și Mihăil cu toți feciorii lui și Oana cu feciorii lui Radul și cu toți feciorii lor și Stanciul cu feciorii lui anume Ursu și Bălan cu toți feciorii lor și Mircan cu toți feciorii lui, pentrucă acest sat și rumânii ce sunt mai sus scriși fost-au cumpărați de tată meu Hrizea vornicul mai denainte vreme, den Drajna și den Stănești care au fost amândouă dentr-un moș iar când au fost acum în zilele măriei sale domnu nostru Io Matei Basarab Voevod, iar tată mieu Hrizea vornicul luat-au 12 boiari pre răvași domnești și și-au ales ocina Drajnei de către megiașii den Stănești și o au împietrit pen trei locuri și au ales și rumâni, cum scriu mai sus, deci eu după moartea tatăne-mieu rămas-am în multă datorie și n-am avut cu ce să mă plătesc, ce am vândut acest sat jupânului Radul, vel comis derept bani gata ughi 800 și iar i-am mai vândut dumnealui toată ocina mea den sat den Ogretin care iaste împietrit cu 12 boiari și cu rumânii anume Călin cu feciorii lui anume Mihăil i Vlaicu i Simion și Dragomir cu feciorul lui anume Târlea i brat ego Stănilă și cu toți feciorii lor de drept bani gata ughi, 100 și iar am vândut dumnealui jupânului Radul vel comis toată ocina ih den Jivești care iaste hotărâtă și împietrită cu 12 boiari și cu rumânii anume Dușca, cu feciorii lui anume Mihnea și Vasilie și cu alalți feciori, cu toți numai Stanciul Dușca care iaste iertat de tată-mieu Hrizea vornicul să fie acela în pace și un rumân anume Neagul nepotul Dușcăi și cu feciorii lui și cu nepotu său Sârbu și cu toți feciorii lor și mi-au dat bani gata ughi 50 și i-am vândut aceaste sate și moșii cu toate hotarele cum sunt împietrite cu câmpu, cu pădure, cu apă, cu munte, den hotar până nî hotar de a mea bună voe fără de nici o silă ca să-i fie dumnealui moșie ohabnic și la tocmeala noastră fost-au mulți boiari care își vor pune pecețile și iscăliturile mai jos.

Și am scris eu Manole logofăt, mesata Noembrie 18, v leat 7141. help

(L.P)Dumitru vel dvornic clucer

(L.P.)Udrea comis

(L.P.)Radul vel logofăt

(L.P.)Hrizea vel

(L.P.)Dragomir vel ban

(L.P.)Stroe vel vistier

(L.P.)Preda spătarul Brâncoveanu

(L.P.)Dumitrașcu vel stolnic

(L.P.)Marcu Danovici vel paharnic

(L.P.)Constantin vel postelnic

(L.P.)Dumitru vel sluger

(L.P.)Dragomir vel armaș

Notă

important data zapisului specificată în ”Societatea Drajna - Acte” / Universul 1938 este 18 noiembrie 1633, fiind greșită deoarece boierul Hrizea a decedat la data de 28 iulie 1642.help

Copie după originalui scris pe hârtie în limba română cu litere cirilice

”Societatea Drajna - Acte” / Universul 1938

Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 18_noiembrie_1643
  • Ultima modificare: 2021/01/24 13:46
  • de către cristian