Datare

16 iulie 1841

Text

Eu preoteasa Casandra împreună cu soțul mieu preotu Ioan Porumbescu din satu Drajna de joa, încredințez spre știință că avînd eu un vad de moară în apa Teleajenului în hotarul Stăneștilor, din județu Săcuieni zestre dela părintele mieu Naie Căpitanu și nefiindu-m(i) trebuincios, l-am fost vândut de veci în taleri 300, adică trei sute dumisale conului Alexandru Neculaie Filipescu încă de mai nainte vreme și mi-am fost și primit bani toți de plin în mâinile mele și am fost dat și zapisul cu care tatăl mieu au fost cumpărat dela moșnenii Pîntești, împreună cu zapisul mieu de vecinică vînzare. Acum chemându-mă dumnealui coconu Alecu au cerut ca sa-i dau alt zapis asupra acestui vad de moară findcă pe cel dintâi l-ar fi pierdut. Deci prin aceasta mărturisesc de bună vînzarea acestui vad de moară, către dumnealui marile dvornec Alexandru Neculaie Filipescu și ori la ce mînă alta să va ivi acel zapis pierdut, să nu să țîie nici intr-o seamă și să rămîie ca o hîrtie așbă și spre mai adevărată credință am rugat pe soțul mieu de mi-au scris numele și eu am pus degetu.

Eu Casandra preoteasa soția preotului Ioan Porumbescu vînzătoare acestui vad de moară cu toată împrelmuirea lui pă uscat pentru pășunea boilor ce vin la moară. ss. Ioan preotul am fost de față. ss. Dimitrie Pastiescu caminar hotarnic martor.

Supt ocîrmuirea plaiului Teleajinu.

Iscălita într-însul preoteasă viind la supt ocîrmuire au arătar prin viul graiul său că acest zapis este săvîrșit de însăși făcând rugăciune prin jalba trecută la No. 37 a se încredința; după rugăciunea făcută să se încredințează și de supt ocîrmuire.

L.P. (ss) N. Homoriceanu

Notă

Copie după originalui scris pe hârtie în limba română cu litere cirilice

”Societatea Drajna - Acte” nr. 15A/ Universul 1938


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 16_iulie_1841
  • Ultima modificare: 2021/03/23 16:57
  • de către cristian