Datare

15 septembrie 1684

Text

”Adecă eu jupâneasa Arghira a răposatului Radului Vornecului Mihălcescu dat-am scrisoarea mea la mâna părintelui Danil igumenul de la mănăstirea noastră Bradul, cum să-s știe, că la petrecania fie-mea Neacșăi lăsat-au cu sufletul ei să-s dea mănăstirii o moșăe șă Țăgani pentru sufletul ei, ca să pomenească. Deci eu am socotit șă am ales den moșăile ei, ce i-au fost partea ei, de am dat o moșăe ce să chiamă Gugeștii, care au fost cumpărată de soțul mieu Radul Vornecul Mihălcescul, șă i-am dat totă moșăia, precumscriu zapisele de cumpărătoarea, însă stănleni 1175; șă i-am dat șă zapisile aceale de cumpărătorea la mana părintelui Daniil igumenul, ca să fie călugărilor cați vor fi lăcuitori într acastă sfăntă mănăstire, de hrană, șă fie-mea Neacșăi de poman; șă i-am dat Țiganii, anume pe Necula Țiganul ot Pătărlagii șă cu Țiganca lui Chirana șă cun (sic) un ficor al lui, Radul, șă cu o fată a lui, anume Nedelea, ca să fie iar sfăntei mănăstiri de slujbă, șă fie-mea Neacșăi de pomană, pentru că așa au lăsat la moartea ei, să-s dea, șă am dat șă un toc de tipsii de cositori, ca să fie de treaba minăstirii Iar șă părinții cari s-ar afla lăcuitori la acastă sfăntă mănăstire, să poarte grijă să o pomenească în tot ceasul, șă făclie de la cap să nu-i lipsască, - că pentru aceaia li s-au dat moșăe foarte bună de hrană.

Deci pentru credința am pusu mai jos pecetea, ca să-s crează; șă ș-au pus numele mai jos șă Rada, fie-mea, sora răposatei Neacșăi; șă alții car s-au întămplat aici, au pusu-ș iscăliturile pentru mărturie.

Șă am scris eu Costandin Filipescul, cu zisa dumneaei. Pis Sept. 15 d., lt 7192.

Rada soru-sa

Costandin Căpt. Filipescul Măg.

Az Neguiță mart.”

Semnătura Arghira Mihalcea

Notă

„Istoricul domniilor Țării Românești - de Constantin Filipescu”, volum editat Nicolae Iorga în 1902

Arch. Statului, Bradu, XX, 21


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 15_septembrie_1684
  • Ultima modificare: 2020/01/18 19:39
  • de către cristian