Datare

15 octombrie 1672

Text

”Adecă cu Neancul, i brate ego Jidul, i Radul feeorul Jidului, i Șerban snă Dragosin, dat-am zapisul nostru la mana Neacșului Dărăbănțul ot Văleani, ca să-i fie de bună credință precum să să știe că am pus zălog partea noastră de moșie de la Drajna, care să cheamă Aldească, cată să va aleage, peste tot hotarul, ori la munte, ori în cămpu, ori în pădure, ori în apă, ori unde să va afla, să aibă a o ținearea și a o stăpanirea și să-i ia venitul ce s'ar afla pre acel pămănt pănă îi vom da banii.

Și să să știe cine căte căți bani au luat. Luat-am cu Neaneul den preună cu frate-meu Jidul tl. 6 i orti 3; și am luat eu Radul feeorul Jidului, tl. 4; și am luat grău ob. 2; și am luat eu Șerban snă Dragosin tl. 2. Și căt om ținia noi banii să aibă a ținea și a stăpăni și dumnealui aeastă moșie care scrie mai sus.

Și cându s'au făcut acestu zapis fost-au mulți oameni buni mărturie care să vor iscăli mai jos. Și noi, pentru mai adev[ă]rata credință, ne-am pus digeti[le la] iscăliturile mai jos, ca să să crează.

Oc[tom'vrie] dni 15, lt. 7181.

Eu Neaneul. Eu Jidul. Eu Radul snă Jidului. Eu Șerban sna Dragosin. Eu Stănil ot Văleani mart. Eu Itivoiul ot tam', mart. Eu Dragul cizmariul ot tam, mart.

Si am scris eu popa Mușat ot Văleani, cu învățătura lor.

[Pe vo:]. Acestu zapisu au datu sema că au fostu bani de mijlocu și s'au făcutu parți 5.”

Notă

Buletinul Comisiei istorice a României, 1934, Volumul 13


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 15_octombrie_1672
  • Ultima modificare: 2020/01/18 19:29
  • de către cristian