Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
15_iunie_1670 [2019/03/19 18:56]
admin creat
15_iunie_1670 [2020/01/18 19:28] (curent)
cristian
Linia 1: Linia 1:
-===== Zapisul lui Chirtop iuzbașa prin care își vinde partea lui de moșie din Stănești și Cătunul =====+==== Zapisul lui Chirtop iuzbașa prin care își vinde partea lui de moșie din Stănești și Cătunul ====
  
- ”Adăcă eu Chirtop iuz bașa ot Călugărăni, dat-am zapis meu la mâna lui Stan Dorobanț, cum să să știe că mi-am vândui partă mă dă moșie din Stănăsti cătă să va afla și sa va alăgi și în cămpu și apă și în padura si în siliști și în muntă, și păstă tot hotarul cătu s'ar alăgi partă mă în hotarul Stănăștilor și al Cătunului, să fie volnicu cu acăsta al mău zapis să stăpănască, el și făcorii lui și năpoții lui, cați Dumnăzău îi va dărui. Și am văndut eu dă a mă bună voi, năsilitu dă nimala. Și am dat pă bani gata ughi 13.+=== Datare === 
 + 
 +15 iunie 1670 
 + 
 +=== Text === 
 + 
 + ”Adăcă eu Chirtop iuz bașa ot Călugărăni, dat-am zapis meu la mâna lui Stan Dorobanț, cum să să știe că mi-am vândui partă mă dă moșie din [[satul_stanesti|Stănăsti]] cătă să va afla și sa va alăgi și în cămpu și apă și în padura si în siliști și în muntă, și păstă tot hotarul cătu s'ar alăgi partă mă în hotarul [[satul_stanesti|Stănăștilor]] și al [[catunu|Cătunului]], să fie volnicu cu acăsta al mău zapis să stăpănască, el și făcorii lui și năpoții lui, cați Dumnăzău îi va dărui. Și am văndut eu dă a mă bună voi, năsilitu dă nimala. Și am dat pă bani gata [[ughi|ughi]] 13.
  
 Și căndu am făcut acăstu zapis fost-au mulți om bunu, cară vor iscăli mai jos, ca să să crează. Și căndu am făcut acăstu zapis fost-au mulți om bunu, cară vor iscăli mai jos, ca să să crează.
Linia 12: Linia 18:
 Bran Port. Bran Port.
 Șîrbu. Șîrbu.
-Eu Radul bratie ego Stăpân.”((Buletinul Comisiei istorice a României, 1934, Volumul 13, pg. 181))+Eu Radul bratie ego Stăpân.” 
 + 
 +=== Notă === 
 + 
 +Buletinul Comisiei istorice a României, 1934, Volumul 13, pg. 181
  
-==== Notă ====+----
  
 +{{tag>[zapis ravas catunu stanesti]}}
  • 15_iunie_1670.1553014582
  • Ultima modificare: 2019/03/19 17:56
  • (editare externă)