Datare

14 iulie 1745 (7253)

Text

Scrisoarea mea adeverește ca să fie de bună credință la mâna dumnealui Iane Căpit. ot Izvoare pentru să se știe că i-am vândut dumnealui moșia ce se chiamă Cetățoaia care moșie iaste alăturea cu moșia dumnealui și i-am vândut această moșie din hotarul moșii dumnealui până în mărul Ratei și i-am dat și zapisele ceale de cumpărătoare și i-am vândut dumnealui această moșie în taleri cincizeci noi bani 40.

Deci să aibă a stăpâni dumnealui această moșie, cu bună pace dumnealui și coconii dumnealui, nepoți, strănepoți câți Dumnezeu îi va dărui și mi-au dat toți banii deplin în mâna mea și pentru mai adevărată credință m-am iscălit și mi-am pus pecetea ca să se crează.

Iulie 14 leat 7253

(ss) Iordache Filipescu treti postelnic (ss) Eu Gligorie Logofătu martor (ss) Eu Dobre Tătaru martor (ss) Eu Onciul Văc. martor

Și am scris eu Șârbu logofăt cu zisa dumnealor.

Notă

Copie după originalui scris pe hârtie în limba română cu litere cirilice

”Societatea Drajna - Acte” / Universul 1938


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 14_iulie_1745
  • Ultima modificare: 2020/01/18 20:13
  • de către cristian