Imagine

Datare

1517 (7025) iulie 10

Text

”Din mila lui Dumnezeum, Io Băsărab voievod și domn a toată țara Ungrovlahiei, fiul marelui și răposatului Băsărab voievod. Dă domnia mea această poruncă tuturor moșnenilor satelor din Stănești și din Drajna de pe apa Teleajenului, anume Aldea și Uscatul și Răgălie și Coadă și Măciniș și cu toți frații lor de ocină și cu fii lor, câți le va da Dumnezeu, ca să le fie tot satul Stănești și Drajna cu toate hotarele și cu toate veniturile, din hotar până în hotar, pe vechile hotare și semne, pentrucă le este veche și dreaptă ocină de moștenire, de strădedină, de la întemeierea țării.

Și hotarele și semnele ocinei satelor Stănești și Drajna să se știe: din jos, din piatra Berevoieștilor, drept în sus la Curmătură, la piatra Șăbiianului, la Piscul Găteștilor, la Vârtej, Piscul Glodului, la gura Ogritinului, Drajna în sus, Fântâna Teiului, drept în apa Teleajenului și Teleajenul în jos, iarăși în piatra Berevoieștilor. Și iarăși să se știe semnele munților, întâi: din jos de la Portișoara la Valea lui Cotea și drept în Valea Șcheabului, iarăși Vașea Șcheabului în sus, la Curmătură, la Tîncava, la Bîlbîitoare, Stîlpul Purcariului și Fîntîna Vădrariului și drept plaiul Chiojdului, la Pripor și drept în Siriiaș și Siriiul în sus, la Pîrae, la Curul Pămîntului, Lacul Laptelui, în vîrful Pietrosul, la Rătunda, Piatra Zăganului, Vîrful Rudelor la Măgura Vițeilor, la Sările Clăbucetului la Plaiul lui Dumitru, iarăși la Portișoară.

De aceea am dat și domnia mea tuturor moșnenilor satelor din Stănești și Drajna ca să le fie ocinile lor vechi și drepte din Stănești și din Drajna, după semne, după cum este scris mai sus, de dedină și de ohabă lor și fiicelor și nepoților și strănepoților în vecii vecilor, după cum a fost și mai înainte vreme.

Pecete

De aceea, le-am dat și domnia mea și am pus martori: întîi, jupan Barbul mare ban al Craiovei și jupan Calotă mare vornic și jupan Dumitru mare vistier și jupan Radul mare spătar și jupan Drăghici mare paharnic și jupan Arvat (*) mare comis și Jitiian stolnic și Stroe mare postelnic.

Am scris eu, Căptar diac, în cetatea București, luna iulie 10 zile și de la Adam pînă acum, curgerea anilor în anul 7025 (1517).

Io Basarab voievod, din mila lui Dumnezeu, domn.”

Descriere

  • 1 document;
  • dimensiune: 335x475 mm;
  • material: pergament;
  • text: text cu tuş negru;
  • sigiliu timbrat mobil.

Limba: slavonă

Emitent: Neagoe Basarab, domn al Ţării Româneşti (1482?-1521) - Cancelaria Ţării Româneşti - București

Notă

Bibl. Acad., CCCI/23. Orig. pergament, traducere ibidem, CCCLXXV/68

Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 10_iulie_1517
  • Ultima modificare: 2020/08/18 18:02
  • de către cristian